ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     


Předchozí dotazy


Rešeršní dotaz Poč. záznamů
W-Datum zpřírůstk= 201909* and W-Virtuální pole Z= fd not Sl.-formát= se 0

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze