ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Autor
Záznamy 21 - 40 z 352
Previous Page   Next Page

#21
Vliv sitícího tlaku na hydraulickou vodivost a bobtnací tlak českých bentonitů : disertační práce = The influence of water pressure on the hydraulic conductivity and swelling pressure of

#22
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#23
Vliv způsobu vytápění na kvalitu vnitřního prostředí : disertační práce = Influence of heating systems on indoor environmental quality / Jana Horváthová ; školitel Karel Kabele.

#24
Ohýbané štíhlé průřezy za zvýšené teploty : disertační práce = Bending slender cross-sections at elevated temperature / Jan Hricák ; školitel Zdeněk Sokol.

#25
HSCC’17 : proceedings of the 20th International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (part of CPS week); April 18-20, 2017, Pittsburgh, PA, USA.

#26
TEI’17 . : proceedings of the Eleventh International conference on tangible, embedded, and embodied interaction ; January 20 - 23, 2017, Yokohama, Japan.

#27
Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů [elektronický zdroj]

#28
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#29
Fluid engine development / Doyub Kim.

#30
Financial management in the segment of SMEs / Aleksandr Ključnikov.

#31
Modeling fresh concrete flow : free surface and effect of reinforcement : doctoral thesis / Filip Kolařík ; doctoral thesis supervisor Bořek Patzák.

#32
Tlačená výztuha ve styčníku ocelových konstrukcí : disertační práce / Marta Kurejková ; školitel František Wald.

#33
Enhancing interoperability throught the use of semantic web technologies : linked open data BIM component library : doctoral thesis = Zvýšení interoperability ve stavebnictví prostřednictvím

#34
Analýza provozu kondenzačních plynových kotlů v rodinných domech : disertační práce = Analysis of gas condensing boilers operation in family houses / Pavel Kvasnička ; školitel Michal K

#35
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

#36
Průvodce labyrintem algoritmů / Martin Mareš, Tomáš Valla.

#37
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#38
Graffiti a veřejná prostranství : disertační práce = Graffiti and public spaces / Helena Míková ; školitel Ivan Kaplan.

#39
Újma, škoda v ČR a SR : praktický nástin výpočtu : monografie / Karel Nedbálek.

#40
Modulární (částečně) soběstačné stavby pro bydlení v oblasti střední Evropy : disertační práce = Modular (partially) autonomous residential buildings in the Central European Region

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze