ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Úplné zobrazení záznamu
Záznam 14 z 352

Přidat do schránky  |  Výsledky dotazu

Bibliografické informace


Autor   LinkDiblík, LukášCVUT19RN2018ID91-
Název   LinkAnalýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače diplomová práce = Accuracy analysis of selected methods of GPS receiver position estimation / [elektronický zdroj] : Lukáš diblík ; vedoucí bakalářské práce Milan Sliacky, Karel Veselý ; oponent [Petr Bureš].
Variantní název   LinkAccuracy analysis of selected methods of GPS receiver position estimation
Naklad.údaje   2016.
Rozsah   91 l., [58] l. příl. : il., grafy.
 
Vedoucí práce   LinkSliacky, Milan
  LinkVeselý, Karel
Oponent   LinkBureš, Petr, 1976-
Dal.autor-korporace   LinkČeské vysoké učení technické v Praze. Ústav dopravních prostředků
 
Poznámka   Diplomová práce (Ing.)--ČVUT, Dopravní fakulta, Ústav dopravních prostředků, Praha, 2016
Poznámka   Obsahuje bibliografii
Abstrakt   Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti poskytovaného odhadu polohy s využitím simu-lačních dat a rovněž údajů získaných z praktických měření. Cílem je také posouzení možné implementace těchto algoritmů do GPS přijímačů v železniční dopravě.
  The subject of this master’s thesis is the analysis of mathematical methods which are applied to GPS receiver position and time estimation. Primarily, it is focused on the comparison of these methods from the point of view of the localization accuracy by means of simulated and real data. One of the objectives is the evaluation of possible implementation of these algorithms in rail transport.
Poznámka   Abstrakt také v angličtině
 
PSH   Linkradiokomunikace
  Linkdružicové spoje
  Linksimulace a modelování
  Linkželezniční tratě
Klíčová slova   LinkBancroftova metodaLinkGPSLinkKalmanův filtrLinkMATLABLinkNewtonova metodaLinkodhad polohyLinkpřijímačLinksignálLinkželezniční doprava
Typ dokumentu   Linkdiplomové práce
 
 
Datum obhajoby   16. 01. 2017
Hodnost   Ing.
Stud. program/obor   LinkTechnika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní systémy a technika
Fakulta/katedra   LinkFakulta dopravní / ústav dopravních prostředků
El.umístění   http://hdl.handle.net/10467/68269
 
Číslo záznamu   000790146
Exempláře   Všechny jednotky

Previous Record   Next Record
Bibliografický záznam | S kódy polí MARC21

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze