ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
  System Tip Nemáte oprávnění uložit/odeslat více než 100 záznamů.  

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Název
Záznamy 4 - 23 z 352
Previous Page   Next Page

#4
Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva : konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti : disertační práce = Development of wood based lightweight curtain wall / Michal Bureš

#5
Využití úletového popílku v cementovém pojivu a betonu : disertační práce = Use of fly ash in cement binder and concrete / Ondřej Zobal ; školitel Pavel Padevět.

#6
Výběr dopravních módů v logistickém systému / Helena Bínová.

#7
Vliv způsobu vytápění na kvalitu vnitřního prostředí : disertační práce = Influence of heating systems on indoor environmental quality / Jana Horváthová ; školitel Karel Kabele.

#8
Vliv sitícího tlaku na hydraulickou vodivost a bobtnací tlak českých bentonitů : disertační práce = The influence of water pressure on the hydraulic conductivity and swelling pressure of

#9
Vliv prostorové akustiky na architektonický koncept hudebních sálů : disertační práce = The influence of room acoustics on architectural concept of music halls / Vít Domkář ; školitel

#10
Vláknobetony z recyklovaného betonového kameniva : disertační práce = Fibre-reinforced concretes with recycled concrete aggregate / Karel Šeps ; školitel Hana Hanzlová.

#11
Urbanes wohnen : best of detail = Urban housing / edited by Christian Schittich.

#12
Újma, škoda v ČR a SR : praktický nástin výpočtu : monografie / Karel Nedbálek.

#13
Tlačená výztuha ve styčníku ocelových konstrukcí : disertační práce / Marta Kurejková ; školitel František Wald.

#14
Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů [elektronický zdroj]

#15
TEI’17 . : proceedings of the Eleventh International conference on tangible, embedded, and embodied interaction ; January 20 - 23, 2017, Yokohama, Japan.

#16
Tahové vlastnosti konstrukčních vláknobetonů : disertační práce = Tensile properties of structural fibre reinforced concrete / Martin Tipka ; školitel Jitka Vašková.

#17
Supplier construction organisations : empirical study on vertically integrated suppliers of construction material in Germany : Ph.D. thesis / Malte Treckmann ; doctoral thesis supervisor Aleš Tom

#18
SIGMOD/PODS’17 : compilation proceedings of the 2017 ACM International conference on management of data, ACM Symposium on principles of data systems, and SIGMOD’17 Student research competition ; M

#19
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#20
Seminars in physics I+II : list of problems / Eva Veselá.

#21
Sbírka příkladů z fyziky I / Ladislav Samek, Petr Vlčák.

#22
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#23
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze