ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
  System Tip Není možno provést příkaz "Přidat do Mé schránky", protože nebyly vybrány žádné záznamy.  

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Název
Záznamy 18 - 37 z 352
Previous Page   Next Page

#18
SIGMOD/PODS’17 : compilation proceedings of the 2017 ACM International conference on management of data, ACM Symposium on principles of data systems, and SIGMOD’17 Student research competition ; M

#19
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#20
Seminars in physics I+II : list of problems / Eva Veselá.

#21
Sbírka příkladů z fyziky I / Ladislav Samek, Petr Vlčák.

#22
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#23
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

#24
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#25
Průvodce labyrintem algoritmů / Martin Mareš, Tomáš Valla.

#26
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#27
Příručka čtení výkresů ve strojírenství / František Drastík.

#28
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#29
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#30
Povrchová konsolidace nástěnných maleb pomocí vápenno-alkoholových suspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité : disertační práce = Surface consolidation of wall paintings

#31
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#32
Physics I / Eva Veselá.

#33
Ohýbané štíhlé průřezy za zvýšené teploty : disertační práce = Bending slender cross-sections at elevated temperature / Jan Hricák ; školitel Zdeněk Sokol.

#34
Nové metody a postupy v oblasti přístrojové tehniky, automatického řízení a informatiky 2017 / : sborník odbnorného semináře; 29.5. - 30.5. 2017, Svatý Jan pod Skalou / editor Vladim

#35
Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty [elektronický zdroj]

#36
Modulární (částečně) soběstačné stavby pro bydlení v oblasti střední Evropy : disertační práce = Modular (partially) autonomous residential buildings in the Central European Region

#37
Modeling fresh concrete flow : free surface and effect of reinforcement : doctoral thesis / Filip Kolařík ; doctoral thesis supervisor Bořek Patzák.

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze