ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Název
Záznamy 21 - 40 z 352
Previous Page   Next Page

#21
Sbírka příkladů z fyziky I / Ladislav Samek, Petr Vlčák.

#22
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#23
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

#24
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#25
Průvodce labyrintem algoritmů / Martin Mareš, Tomáš Valla.

#26
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#27
Příručka čtení výkresů ve strojírenství / František Drastík.

#28
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#29
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#30
Povrchová konsolidace nástěnných maleb pomocí vápenno-alkoholových suspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité : disertační práce = Surface consolidation of wall paintings

#31
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#32
Physics I / Eva Veselá.

#33
Ohýbané štíhlé průřezy za zvýšené teploty : disertační práce = Bending slender cross-sections at elevated temperature / Jan Hricák ; školitel Zdeněk Sokol.

#34
Nové metody a postupy v oblasti přístrojové tehniky, automatického řízení a informatiky 2017 / : sborník odbnorného semináře; 29.5. - 30.5. 2017, Svatý Jan pod Skalou / editor Vladim

#35
Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty [elektronický zdroj]

#36
Modulární (částečně) soběstačné stavby pro bydlení v oblasti střední Evropy : disertační práce = Modular (partially) autonomous residential buildings in the Central European Region

#37
Modeling fresh concrete flow : free surface and effect of reinforcement : doctoral thesis / Filip Kolařík ; doctoral thesis supervisor Bořek Patzák.

#38
Metodika funkčního zkoušení směsí recyklace za studena : disertační práce = Methodology for performance testing of the cold recycled mixtures / Zuzana Čížková ; školitel Petr Mondsch

#39
Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni / Jiří Hasman, Josef Novotný.

#40
Kalibrace terénních délkových základen laserovým trackerem Leica AT401 : disertační práce = The calibration of field length baselines using the Leica AT401 laser tracker / Filip Dvořáč

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze