ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Úplné zobrazení záznamu
Záznam 33 z 352

Přidat do schránky  |  Výsledky dotazu

Bibliografické informace


Autor   LinkJanáček, Jan
Název   LinkČasoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření [elektronický zdroj]
Souběžný název   LinkSpace-Time Accident data Analysis in Sites of Implemented Safety Measures
Naklad.údaje   2016.
 
Vedoucí práce   LinkHrubeš, Pavel, 1974-
Oponent   LinkŠvehla, Jaroslav
 
Poznámka   Bakalářská práce (Bc.)--ČVUT, FD, ústav dopravní telematiky, Praha, 2016
Abstrakt   Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy je zkoumán vliv na nehodovost u průsečných křižovatek ve Středočeském kraji, jež během období mezi roky 2009 - 2014 prošly přestavbou na křižovatky okružní. Bylo zjištěno, že vlivem přestavby průsečné křižovatky na křižovatku okružní dojde ke snížení, jak počtu, tak i závažnosti dopravních nehod. Zároveň došlo i ke změně poměru typů střetu. K úbytku došlo u čelních a bočních střetů, které jsou v nízkých rychlostech na křižovatkách nejnebezpečnější.
  Bachelor thesis "Space-Time Accident Data Analysis in Sites of Implemented Safety Measures" deal with implementation of safety measures in traffic and evaluate theirs efficiency. With the help of space-time analysis is examine effect on the accidents at crossroads which have been rebuilt to the roundabouts during 2009-2014 in Central Bohemian Region. It was found that due to the rebuilt is reduced number of accidents and their gravity. Another change was found in conflict types. After rebuilt was reduced proportion of frontal and side conflicts which is most dangerous for low speed on intersections.
 
Klíčová slova   Linkdopravní nehodyLinkstavební opatřeníLinkokružní křižovatkyLinkčasoprostorová analýza
Typ dokumentu   Linkbakalářské práce
 
 
Datum obhajoby   08. 09. 2016
Hodnost   Bc.
Stud. program/obor   LinkTechnika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní systémy a technika
Fakulta/katedra   LinkFakulta dopravní / ústav dopravní telematiky
El.umístění   http://hdl.handle.net/10467/65776
 
Číslo záznamu   000788711
Exempláře   Všechny jednotky

Previous Record   Next Record
Bibliografický záznam | S kódy polí MARC21

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze