ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
  System Message Nejdříve si vyberte záznamy, prosím.  

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Název
Záznamy 13 - 32 z 352
Previous Page   Next Page

#13
Tlačená výztuha ve styčníku ocelových konstrukcí : disertační práce / Marta Kurejková ; školitel František Wald.

#14
Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů [elektronický zdroj]

#15
TEI’17 . : proceedings of the Eleventh International conference on tangible, embedded, and embodied interaction ; January 20 - 23, 2017, Yokohama, Japan.

#16
Tahové vlastnosti konstrukčních vláknobetonů : disertační práce = Tensile properties of structural fibre reinforced concrete / Martin Tipka ; školitel Jitka Vašková.

#17
Supplier construction organisations : empirical study on vertically integrated suppliers of construction material in Germany : Ph.D. thesis / Malte Treckmann ; doctoral thesis supervisor Aleš Tom

#18
SIGMOD/PODS’17 : compilation proceedings of the 2017 ACM International conference on management of data, ACM Symposium on principles of data systems, and SIGMOD’17 Student research competition ; M

#19
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#20
Seminars in physics I+II : list of problems / Eva Veselá.

#21
Sbírka příkladů z fyziky I / Ladislav Samek, Petr Vlčák.

#22
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#23
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

#24
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#25
Průvodce labyrintem algoritmů / Martin Mareš, Tomáš Valla.

#26
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#27
Příručka čtení výkresů ve strojírenství / František Drastík.

#28
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#29
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#30
Povrchová konsolidace nástěnných maleb pomocí vápenno-alkoholových suspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité : disertační práce = Surface consolidation of wall paintings

#31
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#32
Physics I / Eva Veselá.

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze