ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Úplné zobrazení záznamu
Záznam 23 z 352

Přidat do schránky  |  Výsledky dotazu

Bibliografické informace


Autor   LinkLouda, Luboš
Název   LinkRisk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]
Souběžný název   LinkRisk Management in Flight Training
Naklad.údaje   2017.
 
Vedoucí práce   LinkNěmec, Vladimír
Oponent   LinkŠkrabálek, Tomáš
 
Poznámka   Diplomová práce (Ing.)--ČVUT, FD, ústav letecké dopravy, Praha, 2017
Abstrakt   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rizik spojených s výcvikem pilotů při jeho praktické části. Hlavním cílem práce je pomocí objektivních metod posoudit a minimalizovat aktuální či budoucí rizika při činnosti firmy či organizace tak, aby byly omezeny přímé nebo nepřímé škody v okamžiku vzniku rizikové situace.
  This master`s thesis evaluates the risks associated with the training of pilots in its practical part. The main goal is to use objective methods to assess and minimize current and future risks at the firm’s organization so that they are limited by direct or indirect damages at the time the risk situation.
 
Klíčová slova   LinkŘízení rizikLinkvýcvik pilotůLinkrizikoLinknebezpečíLinkbezpečnost
Typ dokumentu   Linkdiplomové práce
 
 
Datum obhajoby   23. 01. 2017
Hodnost   Ing.
Stud. program/obor   LinkTechnika a technologie v dopravě a spojích / Provoz a řízení letecké dopravy
Fakulta/katedra   LinkFakulta dopravní / ústav letecké dopravy
El.umístění   http://hdl.handle.net/10467/68281
 
Číslo záznamu   000790151
Exempláře   Všechny jednotky

Previous Record   Next Record
Bibliografický záznam | S kódy polí MARC21

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze