ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= ( 201709* ) and W-Virtuální pole Z= ( dkd ) not Sl.-formát= ( se ) and Sl.-kód jazyka= cze
Řazeno podle: Rok, potom Autor
Záznamy 1 - 20 z 147
No Previous Page   Next Page

#1
Výběr dopravních módů v logistickém systému / Helena Bínová.

#2
Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva : konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti : disertační práce = Development of wood based lightweight curtain wall / Michal Bureš

#3
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#4
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#5
Metodika funkčního zkoušení směsí recyklace za studena : disertační práce = Methodology for performance testing of the cold recycled mixtures / Zuzana Čížková ; školitel Petr Mondsch

#6
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#7
Vliv prostorové akustiky na architektonický koncept hudebních sálů : disertační práce = The influence of room acoustics on architectural concept of music halls / Vít Domkář ; školitel

#8
Příručka čtení výkresů ve strojírenství / František Drastík.

#9
Kalibrace terénních délkových základen laserovým trackerem Leica AT401 : disertační práce = The calibration of field length baselines using the Leica AT401 laser tracker / Filip Dvořáč

#10
Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter / Jana Geršlová.

#11
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#12
Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni / Jiří Hasman, Josef Novotný.

#13
Vliv sitícího tlaku na hydraulickou vodivost a bobtnací tlak českých bentonitů : disertační práce = The influence of water pressure on the hydraulic conductivity and swelling pressure of

#14
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#15
Vliv způsobu vytápění na kvalitu vnitřního prostředí : disertační práce = Influence of heating systems on indoor environmental quality / Jana Horváthová ; školitel Karel Kabele.

#16
Ohýbané štíhlé průřezy za zvýšené teploty : disertační práce = Bending slender cross-sections at elevated temperature / Jan Hricák ; školitel Zdeněk Sokol.

#17
Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů [elektronický zdroj]

#18
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#19
Modeling fresh concrete flow : free surface and effect of reinforcement : doctoral thesis / Filip Kolařík ; doctoral thesis supervisor Bořek Patzák.

#20
Tlačená výztuha ve styčníku ocelových konstrukcí : disertační práce / Marta Kurejková ; školitel František Wald.

No Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze