ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu Všechna slova= ab? and W-Datum zpřírůstk= ( 201709* ) and W-Virtuální pole Z= ( dkd ) not Sl.-formát= ( se )
Řazeno podle: Rok, potom Autor
Záznamy 1 - 20 z 51
No Previous Page   Next Page

#1
Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva : konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti : disertační práce = Development of wood based lightweight curtain wall / Michal Bureš

#2
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#3
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#4
Metodika funkčního zkoušení směsí recyklace za studena : disertační práce = Methodology for performance testing of the cold recycled mixtures / Zuzana Čížková ; školitel Petr Mondsch

#5
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#6
Vliv prostorové akustiky na architektonický koncept hudebních sálů : disertační práce = The influence of room acoustics on architectural concept of music halls / Vít Domkář ; školitel

#7
Kalibrace terénních délkových základen laserovým trackerem Leica AT401 : disertační práce = The calibration of field length baselines using the Leica AT401 laser tracker / Filip Dvořáč

#8
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#9
Vliv sitícího tlaku na hydraulickou vodivost a bobtnací tlak českých bentonitů : disertační práce = The influence of water pressure on the hydraulic conductivity and swelling pressure of

#10
Problematické aspekty při georeferencování starých map : disertační práce = Problematic aspects of georeferencing old maps / Jakub Havlíček ; školitel Jiří Cajthaml.

#11
Vliv způsobu vytápění na kvalitu vnitřního prostředí : disertační práce = Influence of heating systems on indoor environmental quality / Jana Horváthová ; školitel Karel Kabele.

#12
Ohýbané štíhlé průřezy za zvýšené teploty : disertační práce = Bending slender cross-sections at elevated temperature / Jan Hricák ; školitel Zdeněk Sokol.

#13
Predikce poškození cementových kompozitů zatížených rázem : disertační práce = Damage prediction of cement based composites subjected to implact loading / Pavel Jiříček ; školitel M

#14
Modeling fresh concrete flow : free surface and effect of reinforcement : doctoral thesis / Filip Kolařík ; doctoral thesis supervisor Bořek Patzák.

#15
Enhancing interoperability throught the use of semantic web technologies : linked open data BIM component library : doctoral thesis = Zvýšení interoperability ve stavebnictví prostřednictvím

#16
Analýza provozu kondenzačních plynových kotlů v rodinných domech : disertační práce = Analysis of gas condensing boilers operation in family houses / Pavel Kvasnička ; školitel Michal K

#17
Risk management ve výcviku pilotů [elektronický zdroj]

#18
Rizika související s implemtací Informačního modelování budov (BIM) : disertační práce = Building Information Modeling (BIM) implementation related risks / Petr Matějka ; školitel Vil

#19
Graffiti a veřejná prostranství : disertační práce = Graffiti and public spaces / Helena Míková ; školitel Ivan Kaplan.

#20
Modulární (částečně) soběstačné stavby pro bydlení v oblasti střední Evropy : disertační práce = Modular (partially) autonomous residential buildings in the Central European Region

No Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze