ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se + Všechna slova= K dispozici
Řazeno podle: Rok, potom Autor
Záznamy 1 - 20 z 352
No Previous Page   Next Page

#1
Intelligent fixtures for the manufacturing of low rigidity components. / Hans-Christian Möhring, Petra Wiederkehr, Oscar Gonzalo, Petr Kolar.

#2
GLSVLSI’17 : proceedings of the 2017 ACM Great Lakes Symposium on VLSI ; May 10-12, 2017, Banff, Alberta, Canada.

#3
SIGMOD/PODS’17 : compilation proceedings of the 2017 ACM International conference on management of data, ACM Symposium on principles of data systems, and SIGMOD’17 Student research competition ; M

#4
WSDM’17 : proceedings of the 10th ACM International conference on web search and data mining, February 6-10, 2017, Cambridge, UK.

#5
FPGA’17 : proceedings of the 2017 ACM/ SIGDA International symposium on field-programmable gate arrays ; February 22-24, 2017, Monterey, California, USA.

#6
FOGA’17 : proceedings of the 14th ACM/SIGEVO Foundations of genetic algorithms ; January 12-15, 2017, Copenhagen, Denmark.

#7
ICPE’17 : proceedings of the 2017 ACM/SPEC International conference on performance engineering ; March 22-26, 2017, L’Aquila, Italy.

#8
Výběr dopravních módů v logistickém systému / Helena Bínová.

#9
Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva : konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti : disertační práce = Development of wood based lightweight curtain wall / Michal Bureš

#10
Použití cihelného obrusu v omítkových směsích : disertační práce = Use of brick poewder in plaster mixtures / Monika Čáchová ; školitel Martin Keppert.

#11
Požární odolnost lehkých dřevěných skeletů vícepodlažních budov : disertační práce = Fire resistance of light wood multi-storey buildings / Magdaléna Charvátová ; školitel Petr K

#12
Metodika funkčního zkoušení směsí recyklace za studena : disertační práce = Methodology for performance testing of the cold recycled mixtures / Zuzana Čížková ; školitel Petr Mondsch

#13
Reliability of thin elementsmade of UHPFRC : doctoral thesis = Spolehlivost tenkostěnných prvků z ultravysokohodnotného betonu / Svatopluk Dobruský ; doctoral thesis supervisor Jan L. Vítek.

#14
Vliv prostorové akustiky na architektonický koncept hudebních sálů : disertační práce = The influence of room acoustics on architectural concept of music halls / Vít Domkář ; školitel

#15
Příručka čtení výkresů ve strojírenství / František Drastík.

#16
Kalibrace terénních délkových základen laserovým trackerem Leica AT401 : disertační práce = The calibration of field length baselines using the Leica AT401 laser tracker / Filip Dvořáč

#17
Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter / Jana Geršlová.

#18
High sensitivity magnetometers / Asaf Grosz, Michael J. Haji-Sheikh, Subhas C. Mukhopadhyay, editors.

#19
Shock wave propagation in a heterogeneous environment : doctoral thesis = Šíření rázové vlny v heterogenním prostředí / Radek Hájek ; supervisor Marek Foglar.

#20
Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni / Jiří Hasman, Josef Novotný.

No Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze