ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     


Předchozí dotazy


Rešeršní dotaz Poč. záznamů
W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se + Všechna slova= K dispozici 352
Sl.-rok vydání= 1980->2014 and W-Datum zpřírůstk= ( 201709* ) and W-Virtuální pole Z= ( dkd ) not Sl.-formát= ( se ) 26
Všechna slova= ab? and W-Datum zpřírůstk= ( 201709* ) and W-Virtuální pole Z= ( dkd ) not Sl.-formát= ( se ) 51
W-Datum zpřírůstk= ( 201709* ) and W-Virtuální pole Z= ( dkd ) not Sl.-formát= ( se ) and Sl.-kód jazyka= cze 147
W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se+ filtr na Rok od 26
W-Datum zpřírůstk= 201709* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se 352

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze