Obsah nápovědy

Zavřít nápovědu
Základy Na začátek

Navigace

Ve WWW OPACu můžete navigovat pomocí tlačítek vašeho prohlížeče nebo pomocí tlačítek pro navigaci v obrazovce WWW OPACu.

Obrazovku tvoří dva rámce. V horním se zobrazuje menu. Tento rámec se objevuje na každé obrazovce a nabízí klíčové funkce a volby, které může použít uživatel. Ve větším spodním rámci se zobrazují různé možnosti vyhledávání a také obrazovky s výsledky vyhledávání. Obrazovku tvoří dva rámce. V horním se zobrazuje menu. Tento rámec se objevuje na každé obrazovce a nabízí klíčové funkce a volby, které může použít uživatel. Ve větším spodním rámci se zobrazují různé možnosti vyhledávání a také obrazovky s výsledky vyhledávání.

Přihlášení

Přihlášením verifikujete vámi zadané údaje. Pak máte možnost si prohlížet údaje, které jsou o vás v knihovním systému uloženy. K tomu, abyste mohli používat WWW OPAC se nemusíte přihlašovat.

Zadání hesla

Zadáním vlastní kombinace 4 čísel si zaregistrovaný uživatel v knihovně zadá svůj PIN, kterým si chrání svoje osobní konto.


Host

Budete-li chtít používat systém jako neidentifikovaný uživatel, klepněte na přihlašovací stránce na tlačítko Host. Nebudete mít možnost uvidět údaje o sobě jako uživateli a nebudete moci používat některé funkce (např. rezervace).

Registrovat se

Pro registraci je potřeba zaměstnanecký nebo studetský průkaz, pro veřejnost občanský průkaz.
Před první výpůjčkou uživatel v knihovně podepíše Výpůjční prohlášení, kterým stvrzuje, že souhlasí s podmínkami pro vypůjčování.
Průkaz a PIN platí ve všech pobočkách Ústřední knihovny ČVUT.
Pro vypůjčování z jednotlivých poboček Ústřední knihovny ČVUT je třeba se v každé zaregistrovat.

Zapomněli jste heslo?

PIN si sami z webovského rozhraní měnit nemůžete.
Navštivte některou z poboček Ústřední knihovny, kde vám u výpůjčního pultu nastaví nový PIN. Za to zaplatíte poplatek stanovený Ceníkem.


Typy vyhledávání

Ve WWW OPACu je možno používat až pět různých typů vyhledávání (jejich počet závisí na nastavení příslušné knihovny): základní, z více bází, z více polí, pomocí CCL a rozšířené vyhledávání. K tomu, abyste si vybrali určitý typ vyhledávání stačí, když klepnete na příslušný odkaz v obrazovce Vyhledávání. Více informací můžete najít v sekci Vyhledávání.

Požadavky na WWW prohlížeč

Potřebujete WWW prohlížeč (Internet Explorer 5.x nebo vyšší, Netscape 6.2 nebo vyšší), konfigurovaný tak, aby podporoval znaky Unicode. Uživatelé operačního systému Windows potřebují Windows 95 nebo vyšší (doporučuje se Windows) s instalovaným příslušnými globálními editory pro ukládání dat. Uživatelé systému Apple Macintosh potřebují OS9.x s instalovanými příslušnými jazykovými balíčky nebo s OS X.

Prohlížení Na začátek

Funkci Prohlížení můžete použít pro vyhledávání záznamů v katalogu, uspořádaných abecedně nebo číselně, stejně jako slovník. Výsledkem vašeho vyhledávání, pokud je úspěšné, je abecedně-číselně uspořádaný seznam. V určitém seznamu nebo indexu můžete pak listovat dopředu nebo dozadu. Nemusíte požívat velká písmena.

Budete-li chtít prohlížením vyhledávat záznamy:

Zvolte rejstřík, který byste si rádi prohlíželi, pak zadejte text, od kterého byste prohlížení rádi zahájili. Tento text se objeví na začátku rolovacího seznamu. Například zadáte-li a, zobrazí se rejstřík od písmene a.

Vaše knihovna může nastavit systém tak, aby se zobrazoval záznam, který začíná textem, bezprostředně předcházejícím před textem, vámi zadaným. Například zadáte-li jméno autora miller, zobrazí se rejstřík od hesla millay, který bude pokračovat heslem miller.

Vaše knihovna může nastavit funkci prohlížení tak, aby mohl uživatel OPACu vyhledávat i podle jednotlivých slov z rejstříkových hesel. Je-li zškrtnuto políčko "Hledání slov v heslech", vrátí systém seznam hesel, která obsahují požadovaná klíčová slova. Například po zadání slova football, se může zobrazit rejstřík, který začíná heslem American football a pokračuje Football Association, The great football book, world cup- football a další.

Zobrazení stručných záznamů Na začátek

V rejstříku můžete klepnout na tlačítko , abyste vyhledali seznam dokumentů, vztahujících se k danému rejstříkovému heslu (záhlaví). Všimněte si, že tlačítko je aktivní pouze když zvýrazněné heslo má připojené stručné záznamy. V rejstříku můžete klepnout na tlačítko , abyste vyhledali seznam dokumentů, vztahujících se k danému rejstříkovému heslu (záhlaví). Všimněte si, že tlačítko je aktivní pouze když zvýrazněné heslo má připojené stručné záznamy.

Rejstřík Na začátek

V rejstříku se zobrazují hesla v abecedním pořadí, je uveden počet záznamů, obsahujících dané heslo, a případně též informace o tom, zda k heslu nejsou uložené vylučovací a/nebo přidružovací odkazy. Budete-li se chtít podívat na záznamy, související s heslem, klepněte na podtržené heslo. Jsou tři způsoby, jak se dostat k seznamu pro vyhledávání prohlížením:

 • Použitím funkce Prohlížení a výběrem indexu. Po zadání textu, kterým má seznam začínat, se zobrazí seznam pro vyhledávání prohlížením.

 • Použitím funkce Vyhledávání. K tomu je třeba:

  1. Otevřít záznam v úplném zobrazení.

  2. Klepnout na podtržené označení pole (tag), například pole Autor. To způsobí otevření stránky pro služby systému ALEPH, která obsahuje možnosti pro prohlížení (například prohlížení abecedních rejstříků databáze).

  3. Klepnout na blízké tlačítko Pokračovat, aby se zobrazil rejstřík hesel pro dané pole, například abecední seznam jmen autorů s aktuálním jménem na začátku seznamu.

 • Při prohlížení seznamu křížových odkazů. Klepnutím na podtržené označení pole dosáhnete zobrazení daného rejstříku. Když například klepnete na pole Záhlaví, zobrazí se abecední seznam hesel od aktuálního hesla dále.
Znakové sady a Unicode Na začátek

Záznamy v katalogu jsou kódovány ve znakové sadě Unicode. Unicode umožňuje zobrazení velkého rozsahu abecedních znaků i s diakritickými znaménky a speciálními znaky.

Zobrazení znaků nad rámec ASCII
Pokud uvidíte v některých záznamech ve WWW OPACu podivné znaky, může za to pravděpodobně váš prohlížeč. Knihovna může mít ve svých fondech dokumenty, které jsou psány znaky s diakritickými znaménky, pro něž se používají zvláštní symboly. Abyste tyto znaky viděli správně, potřebujete prohlížeč, který je nastaven tak, aby tyto znaky správně zobrazoval. Obecně platí, že váš prohlížeč by měl podporovat zobrazení Unicode (znakovou sadu UTF-8) a musí mít k dispozici vhodný font.

Ve starších verzích prohlížečů mohou být některé znaky zobrazeny jako skupina čtyř písmen a číslic. V prohlížeči Netscape 4.x se čínské znaky budou zobrazovat jako řetězce znaků, například 新政.

Budete-li chtít nastavit kódování znaků v prohlížeči:

 • Internet Explorer:

  Z menu Zobrazit si vyberte volbu Kódování a klepněte na Automatický výběr.

 • Netscape:

  Z menu Zobrazit si vyberte volbu Kódování znaků, potom Automatické zjištění a Všechno [pro Netscape 6.x] nebo Univerzální [pro Netscape 7.x].
Nejúplnější podporu pro znaky Unicode poskytuje font Arial Unicode MS. K dispozici jej budete mít společně s následujícími produkty společnosti Microsoft: Publisher 2000, Office 2000 Professional, Office

Pokud tento font nemáte instalovaný, můžete použít i jiné fonty. Seznam jiných fontů, podporujících Unicode, je uveden na stránce Užitečné odkazy www.unicode.org.

Přizpůsobení zobrazení Na začátek

Díky této možnosti můžete nastavit zobrazení údajů z vyhledaných záznamů ve tvaru, který upřednostňujete. Například si můžete zvolit jazyk komunikace se systémem a jazyk, který budete chtít použít pro vyhledávání v heslech tezauru. Můžete také nastavit pořadí, v němž budou záznamy seřazeny, a také formát, v němž budou zobrazeny. Toto můžete provádět z obrazovek Nastavení nebo Čtenář (osobní profil). Svou úpravu nastavení nebudete moci uložit, pokud nejste registrovaný uživatel.

Databáze Na začátek

Seznam databází, které máte k dispozici, se zobrazí po klepnutí na tlačítko Databáze z menu. Vaše knihovna určuje, které databáze můžete pro vyhledávání používat.

Úplné zobrazení záznamu Na začátek

Při úplném zobrazení máte možnost prohlížet záznam v různých formátech, od standardních s označením polí systému ALEPH až k těm, které používají abecední či číselné označení polí. Můžete si také vybrat formát katalogizačního lístku nebo zkráceného záznamu.

Úplné zobrazení má vazby, které vám umožňují přejít na:

 • Rejstřík

 • Jiné podobné nebo příbuzné záznamy (například ty, které mají stejný předmět)

 • Vyhledávače, které můžete použít pro zobrazení příbuzných informací

 • Údaje o knihovních jednotkách

 • Externí soubory, např. elektronický časopis
V úplném zobrazení můžete také použít další možnosti, které najdete v liště Možnosti nad úplným zobrazením záznamu.
 • Pro vyhledání podobných záznamů v jiných databázích klepněte na Lokalizovat.

 • Budete-li chtít záznam uložit na server, klepněte na volbu Uložit na server. Tuto volbu máte možnost použít pouze tehdy, když ve svém uživatelském profilu máte definováno oprávnění pro ukládání.

 • Pro uložení záznamu na vlastní osobní počítač nebo pro jeho odeslání e-mailem klepněte na Uložit/odeslat.

 • Pro přidání záznamu dokumentu do své schránky, klepněte na Má schránka.

Historie Na začátek

Funkce Historie vám umožňuje prohlížení vašich rešeršních dotazů, které jste si uložili při svých předchozích návštěvách elektronického katalogu knihovny. Tyto rešeršní dotazy jsou uloženy do trvalé vyrovnávací paměti a mohou být v budoucnosti použity jako záložky. Své dotazy můžete uložit do vyrovnávací paměti Historie z obrazovky Předchozí dotazy.

Budete-li si chtít prohlížet vámi uložené dotazy, klepněte na volbu Historie z menu.

Z uložených rešeršních dotazů na obrazovce Historie můžete znovu spouštět své rešeršní dotazy tak, že klepnete na Hledat, nebo je můžete z trvalé vyrovnávací paměti vymazat. Všimněte si, že hodnota, zobrazená ve sloupci Počet záznamů, znamená počet záznamů, které byly vyhledány v době, kdy daný rešeršní dotaz byl použit pro vyhledávání poprvé.

Knihovní jednotky Na začátek

Jestliže si budete chtít zobrazit údaje o knihovních jednotkách pro danou knihovnu, měli byste:

v obrazovce seznam výsledků klepnout na podtržené jméno knihovny ve sloupci Knihovna/jednotky

nebo

v obrazovce Úplné zobrazení záznamu klepnout na odkaz Všechny jednotky.

Objeví se okno Knihovní jednotky, které obsahuje seznam jednotek ve fondu dané knihovny. Na seznam zobrazených jednotek můžete použít několik filtrů:

 • Vybrat rok: zobrazí se pouze jednotky vydané v zadaném roce

 • Vybrat ročník/svazek: zobrazí se pouze zadané ročníky/svazky

 • Vybrat dílčí knihovnu: zobrazí se pouze jednotky, které patří do zadané dílčí knihovny

 • Skrýt vypůjčené jednotky: nezobrazí se jednotky, které jsou právě půjčené, nebo jsou připravené k vyzvednutí na rezervačním regálu
V okně knihovních jednotek můžete použít následující možnosti:
 • Zadat požadavek na výpůjčku (pokud se daný odkaz zobrazí)

 • Zadat požadavek na kopii dokumentu (pokud se daný odkaz zobrazí)

 • Zadat požadavek na zamluvení (pokud se daný odkaz zobrazí)

 • Zobrazit si podrobnější údaje o vybrané knihovní jednotce
Meziknihovní výpůjčky Na začátek

Pokud požadovanou knihu nenaleznete ve fondu ÚK ČVUT, můžete požádat o zprostředkování výpůjčky z jiných českých nebo zahraničních knihoven. Online formulář je k dispozici zde.

Rezervace jednotky Na začátek

Budete-li chtít zadat požadavek na jednotky:

 • klepněte na podtržený název pole Knihovní jednotky v úplném zobrazení záznamu. Zobrazí se seznam jednotek ve fondech dané knihovny.
V seznamu knihovních jednotek můžete:
 • Klepnout na odkaz Požadavek (pokud se zobrazuje), abyste mohli zadat požadavek na výpůjčku.

 • Klepnout na odkaz Detaily, abyste si mohli prohlédnout údaje záznamu dané jednotky.
Jestliže je v seznamu uveden odkaz na výpůjční lhůtu, znamená to, že jednotka je aktuálně vypůjčena.
Podrobný návod, jak rezervovat jednotky, je k dispozici zde.

Má schránka Na začátek

Máte možnost vytvořit vlastní soubor záznamů a uložit si jej do vyrovnávací paměti, které se říká Má schránka. Pokud jste se před tím přihlásili svými identifikačními údaji, nebudou záznamy, uložené do Mé schránky po vašem odhlášení vymazány. Pokud jste přihlášen jako host, bude paměť po ukončení vaší práce ve veřejném katalogu vymazána.

Pro přidání záznamů do Mé schránky je třeba, abyste si vybrali záznamy ze seznamu jednotek a klepli na odkaz Přidat do mé schránky. Do Mé schránky můžete také přidat záznam, který je právě otevřen na obrazovce s úplným zobrazením záznamu.

Budete-li si chtít prohlédnout aktuálně uložené záznamy, klepněte v menu na Má schránka.

Funkce Má schránka umožňuje:

 • Ukládat/odesílat záznamy, které jsou aktuálně v Mé schránce

 • Mazat záznamy z Mé schránky

 • Vytvářet složky a záznamy do nich přesouvat

 • Mazat a přejmenovávat složky s uloženými záznamy

 • Zadávat sériové, paralelní a běžné požadavky na výpůjčky

 • Vyprazdňovat Mou schránku
Čtenář Na začátek

V této obrazovce si můžete prohlížet informace o svých výpůjčních aktivitách v knihovně. Můžete v ní realizovat řadu dalších online činností.

Máte možnost zjišťovat aktuální stav:

 • Výpůjček (pro jednotlivé administrativní báze): na této obrazovce si můžete zobrazit informace o svých výpůjčkách. Kromě toho, když klepnete na podtržené číslo, máte dvě možnosti pro prodloužení svých výpůjček.
  • Prodloužit vše: tuto volbu v menu si vyberte, pokud budete chtít prodloužit všechny své aktuální výpůjčky.

  • Prodloužit vybrané: tuto volbu použijte, budete-li chtít prodloužit pouze výpůjčky, které jste si před tím vybral a označil
 • Seznamu historie výpůjček: jde o seznam všech výpůjček, které jste kdy měli vypůjčené včetně podrobnějších údajů.

 • Požadavků na výpůjčky (pro jednotlivé administrativní báze): seznam jednotek, na něž jste zadali požadavek na výpůjčku, a stav jednotlivých požadavků.

 • Platebních transakcí (pro jednotlivé administrativní báze): seznam vašich platebních transakcí a jejich aktuální stav.
Kromě toho máte v této obrazovce možnost vidět další základní údaje:
 • Zprávy pro čtenáře

 • Zákazy

 • Adresy čtenáře (čtenář musí mít zvláštní oprávnění k tomu, aby mohl tyto údaje upravovat)

 • Administrativní údaje

 • Možnost nechat zprávu pro jiného čtenáře
Přístup ke všem těmto údajům vyžaduje zadání hesla, které brání neoprávněnému přístupu k vašim údajům.

Upozorňujeme, že v zájmu ochrany vašich osobních údajů brání systém používání tlačítka Zpět vašeho prohlížeče na většině stránek pro funkci Čtenář. Místo toho, aby vás systém přenesl do předchozí obrazovky, otevře stránku, která byla otevřena před tím, než jste použili volbu Čtenář.

Předchozí dotazy Na začátek

Můžete si prohlížet výsledky vašich předchozích dotazů, zahrnout je do nových dotazů nebo je kombinovat do jednoho výsledného souboru.

 • Budete-li chtít vidět seznam vyhledávání, které jste provedli během aktuálního přihlášení, klepněte v menu na volbu Předchozí dotazy.

 • Jestliže si budete chtít vyhledávání znovu prohlédnout, vyberte si je a klepněte na Zobrazit.

 • Jestliže budete chtít vyhledávání vymazat, vyberte si je a klepněte na Vymazat.

 • Budete-li chtít kombinovat dvě nebo více vyhledávání, vyberte si je a klepněte na Kombinovat.
 • Klepnout na odkaz Detaily, abyste si mohli prohlédnout údaje záznamu dané jednotky. Jestliže je v seznamu uveden odkaz na výpůjční lhůtu, znamená to, že jednotka je aktuálně vypůjčena.


  Ukládání výsledků vašich dotazů a jejich odesílání e-mailem Na začátek

  Jakmile jste si vybrali záznamy, můžete si je uložit nebo je můžete poslat e-mailem.

  Pokud budete chtít poslat záznam nebo seznam záznamů e-mailem:

  1. Klepněte na Uložit/odeslat, čímž vyvoláte formulář pro odeslání vybraných záznamů e-mailem nebo jejich uložení.

  2. Zvolte formát záznamu a vyplňte pole pro e-mailovou adresu. Údaje Jméno, Předmět a Text jsou nepovinné, ale mohou být užitečné při zpracování vašeho e-mailu.

  3. Klepněte na Uložit/odeslat.
  Pokud budete chtít záznamy uložit na svůj lokální počítač:
  1. Klepněte na Uložit/odeslat, čímž vyvoláte formulář pro odeslání vybraných záznamů e-mailem nebo jejich uložení.

  2. Zvolte formát záznamu nebo si formát vytvořte sami.

  3. Pole pro e-mailovou adresu nevyplňujte. Údaje Jméno, Předmět a Text jsou nepovinné.

  4. Klepněte na Pokračovat. Objeví se obrazovka Uložení souboru na PC.

  5. Klepněte na Uložit vybrané. Systém vám pro kontrolu zobrazí vámi zadané údaje pro ukládání a pojmenování souboru.
  Volbu Uložit na server můžete použít v seznamu výsledků dotazu pro uložení vybraných záznamů nebo jejich podmnožiny na server. Tato volba je k dispozici pouze těm čtenářům, kteří mají ve svém uživatelském profilu definováno oprávnění pro ukládání.

  Vyhledávání Na začátek

  Tato funkce umožňuje nalezení záznamů po zadání slov nebo slovních spojení. Budete-li chtít provádět jakékoliv vyhledávání, klepněte v menu na příslušnou volbu. Ve WWW OPACu máte k dispozici pět různých typů vyhledávání: základní, z více bází, z více polí, pomocí CCL a rozšířené vyhledávání.

  Pokročilé vyhledávání Na začátek

  Při rozšířeném vyhledávání můžete v bázi vyhledávat pomocí klíčových slov - PSH. Pro výběr polí pro vyhledávání a definování režimu vyhledávání můžete použít menu se seznamem přístupových souborů. Ve WWW OPACu vám knihovna může pro vyhledávání nabídnout různá pole, například autorské údaje, předměty (předmětová hesla) a názvové údaje. Pro vztahy mezi těmito poli je nastaven logický operátor AND. Budete-li se chtít podívat na seznam záznamů, můžete klepnout na blízký odkaz ve sloupci Počet záznamů.

  Základní vyhledávání Na začátek

  V této obrazovce si můžete vybrat pole, která budete používat pro vyhledávání, například Autor, Předmět, Rok vydání, Systémové číslo a další podle uvážení knihovny, a můžete zadat klíčová slova. Můžete používat malá písmena i pro vyhledávání záznamů, v nichž byly při zápisu příslušných řetězců použita písmena velká. Pro vyhledání můžete ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND, OR a NOT. Slova AND/OR/NOT můžete použít v dotazu jako skutečná slova (tedy nikoliv ve významu logických operátorů) pokud jsou součástí slovního spojení, jako například TIT=gone but NOT forgotten nebo jestliže jsou operátory uvedeny v uvozovkách, například WTI=gone but "NOT" forgotten (NOT je psáno velkými písmeny za účelem zdůraznění - v rešeršním dotazu mohou být použita písmena malá.

  Pro vyhledání sousedících slov použijte Ano jako odpověď na otázku Blízkost slov?.

  Vytváření rešeršního dotazu Na začátek

  Rešeršní dotaz je omezen na počet záznamů, nastavený systémem (například 5000). Kromě toho může knihovna omezit počet zobrazených záznamů ze souboru vyhledaných záznamů a počet záznamů ze seznamu výsledků, které je možné řadit (implicitní hodnota je v těchto případech 1000).

  Systém ALEPH podporuje logické operátory and, or a not. Pokud není operátor uveden, předpokládá se použití operátoru and. Operátory můžete zapisovat pomocí anglických slov nebo pomocí následujících konvencí:

  • AND = + (znaménko plus)

  • AND = & (znak ampersand)

  • OR = | (dlouhá svislá čára)

  • NOT = ~ (vlnovka, tilda)
  Každé vyhledávání může být dále omezeno na určitý jazyk, formát, roky vydání a umístění (signaturu). Tato omezení můžete definovat ve spodní části každé z obrazovek pro vyhledávání.

  Kromě toho se v dolní části obrazovky pro vyhledávání zobrazují tipy pro vyhledávání a další pravidla, která můžete pro všechny typy vyhledávání použít:

  Znaky ? nebo * (hvězdička) mohou nahrazovat část slova (napravo, uprostřed, nebo vlevo) v rešerším dotazu. Nikdy však nemohou být v jednom textovém řetězci použity vícekrát.

  Znak # může být použit pro vyhledání slov v různých pravopisech v případě, kdy jedna verze slova má o jeden znak více, než druhá verze téhož slova. Například zadáním colo#:r umožníte vyhledání záznamů, ve kterých je použito jak slovo color, tak colour; a t#eologie vyhledáte jak theologie, tak teologie.

  Znak ! může být použit pro nalezení záznamů se slovem, v němž se může lišit jediný znak. Například filo!ofie nalezne záznamy obsahující jak slovo filosofie, tak filozofie.

  Znak % následovaný číslem může být umístěn mezi dvěma slovy. Tím naznačujete, že chcete vyhledat záznamy, v nichž se zadaná slova objevují do určité vzdálenosti od sebe a na jejich pořadí vám nezáleží. Například dotaz česká %3 republika nalezne záznamy obsahující slovní spojení Česká republika a Česká a Slovenská federativní republika.

  Znak ! následovaný číslem může být umístěn mezi dvěma slovy. Tím naznačujete, že chcete vyhledat záznamy, v nichž se zadaná slova objevují v určité vzdálenosti od sebe ve stejném pořadí, v jakém jste slova zadali. Při zadání česká !3 republika budou nalezeny jen záznamy, obsahující Česká republika a Česká a Slovenská federativní republika, , ale nikoliv Republika česká.

  Symboly -> (pomlčka a znak pro větší než) mohou být umístěny mezi dvěma slovy. Tím naznačíte, že chcete vyhledat záznamy, které mají slova od (a včetně) prvního slova až do slova druhého. Toto je zejména užitečné pro vyhledávání záznamů podle roků vydání. Symboly NEmůžete nahradit slovem do.

  Příklad správně zadaného dotazu: 1993 -> 1996

  Vyhledávání pomocí příkazového jazyka CCL Na začátek

  Pro vyhledávání slov v několika různých indexech zároveň můžete použít příkazový jazyk CCL (Common Command Language). Musíte zadat kód přístupového souboru a vyhledávané slovo. V následující sekci Kódy CCL jsou uvedeny zkratky, které můžete pro CCL použít.

  Příklad:

  ((wau=carlyle or ruskin or hegel) and (wti=kultur?)) not (wsu=uměl?)

  Tento dotaz vyhledá všechny záznamy dokumentů, napsaných osobami se jmény Carlyle nebo Ruskin nebo Hegel a zároveň obsahující v názvu slovo, které začíná kultur (například kultura, kultury, kulturní atd.) a které zároveň neobsahují v předmětu (předmětovém heslu) slova začínající uměl, tedy například umělecký, umělec atd.

  Kódy CCL Na začátek

  Příkazový jazyk, používaný v systému ALEPH, zná mj. tyto zkratky:

  MDT - Mezinárodní desetinné třídění
  TIT - Názvy
  AUT - Autoři
  PUB - Nakladatelské údaje
  SUB - Předmětová hesla
  SRS - Edice
  SIG - Signatura
  WRD - Slova z většiny údajů
  WTI - Slova z názvových údajů
  WAU - Slova z autorských údajů
  WCO - Slova z údajů o korporacích
  WPL - Slova z míst vydání
  WPU - Slova z názvů nakladatelů
  WSU - Slova z předmětových hesel
  WKW - Klíčová slova
  WYR - Rok vydání

  Vyhledávání z více bází Na začátek

  Pro vyhledávání ve více bázích najednou můžete použít příslušnou volbu z menu. Tak můžete jedním dotazem vybrat soubor záznamů ve vámi vybraných bázích, které vyhovují vámi zadaným kritériím. Když klepnete na Pokračovat, zobrazí se seznam předchozích dotazů. Tato stránky obsahuje seznam databází, v nichž bylo vyhledávání prováděno, s počtem záznamů vyhledaných v každé bázi. Pokud se budete chtít podívat na výsledky vyhledávání v určité bázi, můžete klepnout na označení báze.

  Vyhledávání z více polí Na začátek

  Pro vyhledávání z více polí můžete v jednom dotazu použít více skupin slov. Čím více polí vyplníte, tím více vyhledávání zúžíte.

  Práce se seznamem výsledků Na začátek

  Seznam záznamů se objeví v okně Výsledky dotazu. Pokud jste zadali úspěšný rešeršní dotaz nebo pokud jste klepli na podtrženou položku v rejstříku, zobrazí se seznam výsledků v obrazovce Výsledky dotazu. V této obrazovce se může zobrazovat až 1000 záznamů. Je v ní uvedeno kolik záznamů uspokojuje zadání vašeho dotazu. Každý záznam v obrazovce Výsledky dotazu je pořadově očíslován. Výsledky vyhledávání si můžete zobrazit v různých formátech.

  Máte dvě možnosti pro to, abyste se rychle v seznamu přemístili na požadované záznamy v souboru: Přejí na text a Přejít na #. Příslušné volby jsou umístěny nad seznamem výsledků.

  Na obrazovce výsledků se zobrazuje poměrně hodně informací. Vyhledávání se zobrazuje na obrazovce vlevo nahoře pod hlavním menu. Pod těmito volbami můžete najít řadu dalších možností. Jejich přehled je uveden níže.

  Vytvořit podmnožinu Na začátek

  Funkce Vytvořit podmnožinu vám umožňuje pracovat se skupinou záznamů, vybraných ze souboru vyhledaných záznamů. Vyberte záznamy ze seznamu výsledků dotazů a klepněte na Vytvořit podmnožinu. V seznamu výsledků se pak zobrazí pouze záznamy, které jste uložili do podmnožiny. S podmnožinou můžete pracovat stejně jako se souborem výsledků: záznamy můžete vybírat, přidávat do seznamu, posílat e-mailem nebo z nich můžete vytvářet jinou podmnožinu.

  Nová podmnožina bude v obrazovce Předchozích dotazů zachována, dokud se neodhlásíte z WWW OPACu. Jediným způsob, jak můžete rozlišit podmnožinu od úplného souboru záznamů je porovnání počtu záznamů - není žádná změna v popisu rešeršního dotazu, protože originální vyhledávání se nezměnilo. V rámci obrazovky Předchozí dotazy mohou být podmnožiny kombinovány s výsledky jiných dotazů nebo s jinými podmnožinami.

  Podrobnější nápovědu můžete najít v části Předchozí dotazy.

  Filtrovat Na začátek

  Díky filtrování výsledků pomocí různých filtrů (rok vydání, dostupnost, rozmezí údajů-abecedních i číselných, datum vytvoření záznamu) se můžete podívat na podmnožinu z výsledků vašeho aktuálního vyhledávání.

  Klepněte na Filtrovat v menu v obrazovce výsledků dotazů. Stránka s formulářem pro filtrování vám umožňuje definovat váš vlastní filtr nebo používat předem definované filtry.

  Hodnocení (vážení) Na začátek

  Výsledky vyhledávání můžete ohodnotit (zvážit) přidáním dalšího slova k rešeršním termínům, které jste použili při aktuálním vyhledávání. Záznamy jsou hodnoceny podle vzorce, ve kterém se bere v úvahu počet výskytů slova v záznamu a váha, která byla definována pro daný přístupový soubor (například pokud se zadané slovo objevuje v názvu, bude mít větší váhu).

  Zpřesnění Na začátek

  Zpřesnění slouží k rozšíření nebo k zúžení vaší rešeršní strategie tak, že rozšíříte počet termínů, které jste použili pro vyhledávání, nebo vytvoříte podmnožiny ze svého vyhledávání. K úpravám svého dotazu můžete také použít příkazový jazyk CCL (Common Command Language). Můžete také přidat další rešeršní termíny, pokud použijete možnosti z menu, v němž jsou uvedeny přístupové soubory, které můžete použít. Nebo můžete provést zcela nové vyhledávání.

  Řazení Na začátek

  Pro řazení vyhledaných záznamů můžete použít předem definované možnosti. Kromě toho můžete v tabulce Stručné zobrazení klepnout na hlavičku sloupce, čímž seřadíte seznam podle hodnot, uvedených v daném sloupci.

  Zavřít nápovědu

  Aleph logo