Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 12200 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 9 of 9  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   No Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Elman, Jiří Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník / Jiří Elman a Václav Michalíček slovníky 2000 Praha : Sobotáles, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

2
Bao, Sandra Argentina : Uruguay & Paraguay / Sandra Bao ... [et al.] monografie 2002 Melbourne : Lonely Planet, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Ulusay, Resat The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring : 1974-2006 / editors Resat Ulusay and John A. Hudson. monografie 2007 Ankara : ISRM Turkish National Group , Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

4
Beard, Alan The handbook of tunnel fire safety / edited by Alan Beard and Richard Carvel. monografie 2005 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Žižka, Jan, 1954 březen 18.- Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Jan Žižka. monografie 2016 Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

6
Mittelbach, Frank The LaTeX companion / Frank Mittelbach, Michel Goossens. monografie 2004 Boston : Addison-Wesley, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 4/ 1)

7
Pusch, Roland Microstructure of smectite clays and engineering performance / Roland Pusch and Raymond N. Yong. monografie 2006 Abingdon : Taylor & Francis, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Rejtharová, Vlasta Praktický slovník francouzsko-český česko-francouzský / Vlasta Rejtharová. slovníky 1998 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

9
Sopouch, Jaromír Švýcarsko a Lichtenštejnsko : průvodce do zahraničí / [Jaromír Sopouch, Hana Sopouchová] monografie 1999 Praha : Olympia, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

No Previous Page No Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo