České vysoké učení technické v Praze
VŠ práce ČVUTKnihovny ČVUT
 
 |  Vyhledávání z více polí  |  Základní vyhledávání  | 
Vyhledávání z více polí
Fakulta Název
Katedra Autor
Studijní program Vedoucí práce / Oponent
Studijní obor Klíčová slova
Blízkost slov? Ne Ano
Zrušit zadání

Omezení vyhledávání na:

Jazyk: Rok od: Rok do: RRRR (Použijte ? pro pravostranné zkrácení, pokud nechcete použít rozmezí od/do.)
Typ kvalifikační práce:

Pozor Informace o bázi VŠKP

Báze vysokoškolských kvalifikačních prací ČVUT (VŠKP) zpřístupňuje záznamy o bakalářských, diplomových a disertačních pracích obhájených na ČVUT od června 2006, kdy vstoupil v platnost příkaz rektora č.6/2006 - Zveřejňování závěrečných prací na ČVUT.
Záznamy VŠKP prací obhájených na ČVUT do června 2006 jsou přístupné z bibliografické báze pouze v případě, že je práce uložena v knihovně (především FD, FJFI, FBMI a všechny disertace) .
Báze VŠKP není od roku 2016 systematicky budována a je nahrazena Digitální knihovnou ČVUT, kde jsou dostupné nejen záznamy prací, ale také plné texty.
Více o VŠKP na ČVUT

Tipy pro vyhledávání:

Tip Vždy musí být vyplněno alespoň jedno pole. Hodnota všechny v poli "Fakulta" není považována za vyplněné pole, buď musíte vybrat určitou fakultu nebo vyplnit jiné pole. Pokud použijete více polí, vyhledání zúžíte (mezi údaji v různých polích je použit logický operátor AND).
Vyhledané záznamy můžete dále nastavením omezení filtrovat podle roku obhajoby, jazyka a typu práce.

Tip Přehled všech studijních programů a oborů ČVUT je k dispozici zde.

TipNemusíte vyplňovat přesně celý název katedry, studijního programu nebo oboru, stačí vyplnit alespoň část názvu, u autora stačí vyplnit příjmení.

TipPokud použijete "Ano" pro "Blízkost slov?", můžete zadat slovní spojení např. osobní počítač a systém tomu bude rozumět tak, že chcete vyhledat jen takové záznamy, které mají slovo počítač VEDLE slova osobní. Blízkost slov nemůžete použít, pokud soubor vyhledaných záznamů obsahuje více než určitý počet záznamů, definovaný na serveru (implicitně 100).

TipV dotazu nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena. Například zadáte-li počítač, systém najde počítač, Počítač i POČÍTAČ.

TipVámi zadaná slova budou implicitně spojena logickým operátorem AND. Pro vyhledání můžete ve svém dotazu použít všechny logické operátory: AND, OR, NOT. Například můžete zadat srdce or srdeční pro vyhledání všech záznamů, v nichž je uvedeno slovo srdce nebo srdeční.

TipPoužijte znak ? pro nalezení záznamů, které obsahují části slov. Například květ? vyhledá záznamy, v nichž byla použita slova květina, květinový, květinářský atd. V jiném příkladu ?ologie umožní vyhledání záznamů, obsahujících slova antropologie, archeologie, psychologie, atd. Znak ? je také možno použít pro nalezení slov v různých pravopisech. Například pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident.

Aleph logo