ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Ohodnotit soubor záznamů
W-Virtuální pole Z= 21232 and W-Virtuální pole Z= fs not Sl.-formát= kp
Zadejte slova, která chcete, aby systém hledal s vážením záznamů.
Všimněte si, že mezi jednotlivými poli je použito logické AND.

  Clear form 
Záznamy jsou hodnoceny podle vzorce, ve kterém se bere v úvahu počet výskytů slova v záznamu a váha, která byla definována pro daný přístupový soubor (například pokud se zadané slovo objevuje v názvu, bude mít větší váhu).

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze