Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 21232 and W-Virtual field Z30= fs not W-format= kp; Sorted by: Author/Title
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a) Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 51  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
Tague, Nancy R. The quality toolbox / Nancy R. Taque. monografie 1995 Milwaukee : ASQ. Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Thyer, G. E. Computer numerical control of machine tools / G.E. Thyer monografie 1991 Oxford : Newnes, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Vagapov, I. K. Nelinejnyje effekty v ultrazvukovoj obrabotke / I.K. Vagapov monografie 1987 SSSR : Nauka i technika, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

24
Wirth, Siegfried Flexible Fertigungssysteme : Gestaltung und Anwendung in der Teilfertigung / Siegfried Wirth monografie 1989 Berlin : VEB Verlag Technik, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

25

Způsobilost kontrolních procesů : použitelnost kontrolních prostředků, vhodnost kontrolních procesů, přihlédnutí k nejistotám měření : 1. vyd. 2003. příručky 2004 Praha : Česká společnost pro jakost, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26

Zajištění kvality před sériovou výrobou . příručky 2008 [Praha : Česká společnost pro jakost, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

27

Wissensspeicher Lasertechnik monografie 1989 Leipzig : VEB Fachbuchverlag, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

28

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. slovníky 1996 New York : Gramercy Books, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

29

Vodorovné preťahovanie : Časť všeobecná, technickoorganizačná, metodická a normatívna. CNN 10-35-0-0/II monografie 1979 Praha : FM všeobec. strojárstva, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

30

Velký kapesní německo-český česko-německý slovník slovníky 1998 Praha : KPS, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

31

Strojírenská výroba : Časopis pracovníků ve strojírenství. časopisy 1953 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 0)

32

Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm monografie 1979 Praha : FM všeobec. strojírenství, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

33

Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm monografie 1978 Praha : FM všeobec. strojírenství, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

34

Revolverové soustruhy se svislou a vodorovnou osou RH monografie 1978 Praha : FM hutnictví a těž. strojírenství, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

35

Revolverové soustruhy se svislou a vodorovnou osou RH monografie 1978 Praha : FM hutnictví a těž. strojírenství, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

36

Periodica polytechnica Mechanical engineering časopisy 1957 Budapest : Budapest University of Technology and Economics, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

37

Organisation in der Produktionstechnik : Band 4.Fertigung und Montage monografie 1981 NSR : VDI-Verlag, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

38

Oberflachentechnik : Vortrage des Surtec-Kongress 1981.herausgeg.ch. Rohrbach sborníky 1981 NSR : VDI-Verlag, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

39

Montážne systémy sborníky 1979 ČSSR : Dom techniky ČSVTS, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

40

Metals Handbook monografie 1989 Metals Park : ASM International, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo