Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
System Message Please select records first.
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201712* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 18 - 37 of 624  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
18
Frénod, Emmanuel Two-scale approach to oscillatory singularly perturbed transport equations / by Emmanuel Frénod. monografie 2017 Cham : Springer International Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

19
TOP 2017 TOP 2017 : Engineering of Environment Protection : proceedings of the abstracts : 20-22 September 2017, Šamorín - Čilistov, Slovak Republic = TOP 2017 - Technika Ochrany Prostredia / edited by sborníky konferencí 2017 V Bratislave : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavatel’stve SPEKTRUM STU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Garlík, Bohumír, 1943- Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách / Bohumír Garlík. učebnice 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 17/ 2)

21
Recknagel, Hermann, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik : : einschließlich Trinkwasser- und Kältetechnik sowie Energiekonzepte / Recknagel - Sprenger - Albers ; herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Karl-Josef Alb příručky 2017 München : DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

22
Lukeš, Tomáš Zobrazování živých buněk a analýza obrazu v super-resolution mikroskopii disertace 2017 Fakulta elektrotechnická . katedra radioelektroniky Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Jovanović Weiss, Srdjan Socialist architecture - the reappearing act / Srdjan Jovanovic Weiss with a series of photographs by Armin Linke. monografie 2017 Berlin : The Green Box, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

24
Palani, Narayanan Selenium webdriver : software automation testing secrets revealed / Narayanan Palani, Editor. sborníky 2017 Midletown : Educreation, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

25
Sdílená ekonomika - sdílený právní problém? (konference) (2017 : Sdílená ekonomika - sdílený právní problém? / Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.). monografie 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 1)

26
Petrov, Michal, 1965- Retro ČS. 3, (Povolená) dovolená / Michal Petrov. monografie 2017 Brno : Jota, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

27
Knothe, Klaus, 1937- Rail vehicle dynamics / Klaus Knothe, Sebastian Stichel. monografie 2017 Cham : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

28
Mellanová, Alena, 1941- Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi / Alena Mellanová. příručky 2017 Praha : Grada Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

29
Mareš, Martin, 1976- Průvodce labyrintem algoritmů / Martin Mareš, Tomáš Valla. příručky 2017 Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., Global holdings
Central CTU Library( 15/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

30
Jiran, Zdeněk, 1959- Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa : formování a hierarchie veřejného prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989-2016 = Spatial architecture c monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

31
Bažant, Zdeněk P., 1937- Probabilistic mechanics of quasibrittle structures : strength, lifetime, and size effect / Zdenek P. Bazant, Jia-Liang Le. monografie 2017 Cambridge : Cambridge University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

32
Long, Christopher 1957- Případ Adolf Loos / Christopher Long ; z angličtiny přeložila Kateřina Tlachová. monografie 2017 Brno : Barrister & Principal, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 1)

33
Shih, Randy H. Principles and practice : an integrated approach to engineering graphics and AutoCAD 2018 / Randy H. Shih. učebnice 2017 Mission, KS : SDC Publications, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

34
Ryska, Petr, 1963- Praha neznámá III : procházky po netradičních místech a zákoutích / Petr Ryska. průvodce 2017 Praha : Grada Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Archive( 1/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

35
Brůhová, Klára, 1985- Praha nepostavená : vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole / Klára Brůhová. monografie 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

36
Lukeš, Zdeněk, 1954- Praha na prahu moderny : velký průvodce po architektuře 1850-1900 / Zdeněk Lukeš ; fotografie Pavel Hroch. příručky 2017 V Praze : Paseka, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

37
Veselá, Eva, 1942- Physics I / Eva Veselá. vysokoškolská skripta 2017 V Praze : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo