České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201712* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Název, potom Rok
Možnosti řazení: Autor/Rok(s)Rok(v)/AutorAutor/Název Název/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 624    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Machoninová-Větrovská, Věra, 1928- 60’/70’ : Věra a Vladimír Machoninovi = Věra and Vladimír Machonin / editoři Pavel Směták, Klára Pučerová ; autoři textů Ondřej Beneš, Lukáš Beran, Pavel Halík, Daniela Karasová, monografie 2010 Praha : Galerie Jaroslava Fragnera : Architectura, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

2
Monson-Haefel, Richard 97 klíčových znalostí softwarového architekta : [zkušenosti expertů z praxe] / Richard Monson-Haefel. příručky 2010 Brno : Computer Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

3
Jodidio, Philip, 1954- 100 contemporary concrete buildings = 100 Zeitgenössische Bauten aus Beton = 100 Bâtiments contemporains en béton / Philip Jodidio. monografie 2015 Cologne : Taschen, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 4/ 0)

4

2016-2017 ACM SIGSAC DVD : ACM Special interest group on security, audit and control. sborníky konferencí 2017 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Armstrong, Michael, 1928- A Handbook of Management Techniques / Michael Armstrong monografie 1993 London : Kogan Page, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

6
Štěpánek, Libor Academic English = Akademická angličtina : průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce / Libor Štěpánek, Janice de Haaff a kolektiv. učebnice 2011 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 4/ 0)
UK - knihovna FJFI( 4/ 1)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

7
Hermanson, Roger H. Accounting Principles / Roger H. Hermanson, James Don Edwards, R. F. Salmonson monografie 1989 Homewood : Irwin, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

8
Vávra, Radomír Adaptive measurement of material appearance : a dissertation thesis submitted to the Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague, in partial fulfilment of the requireme disertace 2017 Fakulta informačních technologií . Katedra teoretické informatiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Makhanov, S. S. Advanced numerical methods to optimize cutting operations of five-axis milling machines / Stanislav S. Makhanov, Weerachai Anotaipaiboon. monografie 2007 Berlin : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Weinand, Yves, 1963- Advanced timber structures : architectural designs and digital dimensioning / Yves Weinand (ed.). monografie 2017 Basel : Birkhäuser, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

11
Dalzell, Ralph J. Air conditioning furnaces and unit heaters / Ralph J. Dalzell. monografie 1946 Chicago : American Technical Society, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Csach, Kristián, 1980- Akcionářské dohody / Kristián Csach, Bohumil Havel a kol. kolektivní monografie 2017 Praha : Wolters Kluwer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

13
Dědič, Jan, 1952- Akciové společnosti / Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová. příručky 1998 Praha : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Černý, David Algorithms for analysis nonlinear high-frequency circuits = Algoritmy pro analýzu nelineárních vysokofrekvenčních obvodů : doctoral thesis / David Černý ; supervisor Josef Dobeš. disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra radioelektroniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Blažek, Martin, 1984- Algorithms for image processing of crowded fields in astronomy = Algoritmy pro zpracování obrazu zahuštěných hvězdných polí v astronomii : doctoral thesis / Martin Blažek ; supervisor Pet disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra radioelektroniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Wróblewski, Piotr Algoritmy / Piotr Wróblewski ; překlad Jakub Goner. příručky 2015 Brno : Computer Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 2/ 1)

17
Sims, Ian Alkali-aggregate reaction in concrete : a world review / editors Ian Sims, Alan Poole. monografie 2017 Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,London :New York :Leiden :. Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

18

Almanach profesorů a docentů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. monografie 2002 Praha : Libri, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)
Archiv( 3/ 0)

19
Rybka, Karl R. Amerikanische Heizungs- und Lüftungspraxis / Karl R. Rybka. monografie 1933 Berlin : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Davídek, Vratislav, 1942- Analogové a číslicové filtry / Vratislav Davídek, Miloš Laipert, Miroslav Vlček. vysokoškolská skripta 2004 Praha : Vydavatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 12/ 2)
UK - knihovna FBMI( 2/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
Aleph logo