Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201712* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 14 - 33 of 624  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
14
Černý, David Algoritmy pro analýzu nelineárních vysokofrekvenčních obvodů disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra radioelektroniky Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

15
Blažek, Martin, 1984- Algoritmy pro zpracování obrazu zahuštěných hvězdných polí v astronomii disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra radioelektroniky Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

16
Wróblewski, Piotr Algoritmy / Piotr Wróblewski ; překlad Jakub Goner. příručky 2015 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 1)

17
Sims, Ian Alkali-aggregate reaction in concrete : a world review / editors Ian Sims, Alan Poole. monografie 2017 Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,London :New York :Leiden :. Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

18

Almanach profesorů a docentů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. monografie 2002 Praha : Libri, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Archive( 3/ 0)

19
Rybka, Karl R. Amerikanische Heizungs- und Lüftungspraxis / Karl R. Rybka. monografie 1933 Berlin : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Davídek, Vratislav, 1942- Analogové a číslicové filtry / Vratislav Davídek, Miloš Laipert, Miroslav Vlček. vysokoškolská skripta 2004 Praha : Vydavatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 2)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 0)

21
Doležal, Miloš Safety Risk Analysis in Cabin Crew Prosesses diplomové práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

22
Kudláček, Patrik Analysis of Advantages Gained by Timesharing Business Jet bakalářské práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

23
Bayer, Rudolf Analysis of multiple reflections in a nondiffuse surface system disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra teorie obvodů Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

24
Vysocký, Adam Analysis of Possible Long-Haul Business Jet Operations form PRG bakalářské práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

25
Visokai, Viliam Analysis of a Landing in IMC at VFR Aerodrome diplomové práce 2014 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

26
Červená, Veronika Assessment of Cost-Benefit Analysis in Aviation Safety bakalářské práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

27
Lán, Sébastien The Analysis of Increase in the Capacity of Prague Airports bakalářské práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

28
Eiselt, David Analysis of Online Flight Ticket Sales diplomové práce 2014 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

29
Ovčaří, Martina Speech analysisof children with specific language impairment disertace 2016 Fakulta elektrotechnická . katedra teorie obvodů Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

30
Tlustý, Martin Market Analysis for Sales of the New TL-Ultralight Aircraft, Model TL4000 diplomové práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

31
Vokůrka, Lukáš Analysis of the Impact of Airways on the Fuel Consumption diplomové práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

32
Novák, Jiří Analysis of utilization of GNSS positional data for guidance during taxiing bakalářské práce 2015 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

33
Kušová, Beáta Anaysis of Aviation Fuel Price diplomové práce 2014 Fakulta dopravní . ústav letecké dopravy Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
Aleph logo