ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     
Úplné zobrazení záznamu
Záznam 2 z 624

Přidat do schránky  |  Výsledky dotazu

Bibliografické informace


Autor   LinkAbsolon, Stanislav
Název   LinkMalé dálkově ovládané bezpilotní letadlo pro výzkumné a komerční využití [elektronický zdroj]
Souběžný název   LinkSmall Remotely Operated Aerial System Scientific and Commercial Use
Naklad.údaje   2015.
 
Vedoucí práce   LinkVittek, Peter, 1983-
Oponent   LinkKeller, Ladislav
 
Poznámka   Diplomová práce (Ing.)--ČVUT, FD, ústav letecké dopravy, Praha, 2015
Abstrakt   Diplomová práce je zaměřena na návrh bezpilotního prostředku, jeho využití v letectví při biologické ochraně letiště a zabezpečení perimetru letiště a v zemědělství. Prototyp bezpilotního prostředku, kvadrokoptéry, je primárně navržen pro pořizování záznamového materiálu. Úvodní část práce obsahuje použité názvosloví a definice, zařazení mezi bezpilotní prostředky a popis součástí bezpilotního prostředku, používaných pro řízení letu. V následující kapitole je uveden postup návrhu a vlastní konstrukce kvadrokoptéry a popis použitých systémů pro řízení letu a pro pořizování záznamového materiálu. Dále jsou zde uvedeny příklady použití navrženého zařízení v letectví a v zemědělství. Součástí práce je naznačený postup k splnění nutných podmínek k získání patřičné certifikace pro provoz v České republice. Postup certifikace a pravidla provozování jsou porovnány s certifikačními postupy a pravidly v evropských i mimoevropských zemích.
  The diploma thesis is focused on a study and design of an unmanned aerial vehicle - Quadcopter. It deals with its possible employment in aviation, particularly in a biological protection of an airport and security of an airport perimeter, and in agriculture. The prototype of the Quadcopter is primarily based on monitoring. The introductory part of the thesis covers terminology and definitions, classification into unmanned vehicles and description of components used for a flight control. The next section involves the actual process of designing and construction of the Quadcopter, followed by a description of systems used for the flight control and recording. Examples of potential use in aviation and agriculture are stated here as well. This study suggests a procedure essential for awarding an appropriate certificate to enable a flight operation in the Czech Republic. Certification process, permissions and regulations in the Czech Republic are compared with those in European and non-European countries.
 
Klíčová slova   LinkUAVLinkBezpilotní letadloLinkBezpilotní prostředekLinkModel letadlaLinkMultikoptéraLinkKvadrokoptéra
Typ dokumentu   Linkdiplomové práce
 
 
Datum obhajoby   23. 06. 2015
Hodnost   Ing.
Stud. program/obor   LinkTechnika a technologie v dopravě a spojích / Provoz a řízení letecké dopravy
Fakulta/katedra   LinkFakulta dopravní / ústav letecké dopravy
El.umístění   http://hdl.handle.net/10467/63947
 
Číslo záznamu   000784177
Exempláře   Všechny jednotky

Previous Record   Next Record
Bibliografický záznam | S kódy polí MARC21

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze