České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201712* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 6 - 25 z 624    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
6
Andrews, John Energy science : principles, technologies, and impacts / John Andrews and Nick Jelley. monografie 2017 Oxford : Oxford University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services 2017 : MobiSys’17 : proceedings of the 15th Annual international conference on mobile systems, applications, and services ; June 19-23, 2017, Niagara Falls, NY, USA. sborníky konferencí 2017 New York : ACM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Bartlová, Milena, 1958- Co bylo Československo? : kulturní konstrukce státní identity / Milena Bartlová a kol. monografie 2017 V Praze : UMPRUM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

9
Bažant, Zdeněk P., 1937- Probabilistic mechanics of quasibrittle structures : strength, lifetime, and size effect / Zdenek P. Bazant, Jia-Liang Le. monografie 2017 Cambridge : Cambridge University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FJFI( 1/ 1)

10
Beníčková, Marie Muzikoterapie a edukace / Marie Beníčková. příručky 2017 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

11
Bortel, Radoslav Coherence analysis with applications on brain and muscular signals = Koherenční analýza s aplikací na mozkové a svalové signály / Radoslav Bortel. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
Archiv( 1/ 0)

12
Brůhová, Klára, 1985- Praha nepostavená : vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole / Klára Brůhová. monografie 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 6/ 1)
UK - knihovna FD( 1/ 0)
Archiv( 1/ 0)

13
Brunec, Jan, 1987- Google analytics / Jan Brunec. příručky 2017 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

14
Butta, Mattia, 1980- New materials for fluxgate sensors = Nové materiály pro senzory fluxgate / Mattia Butta. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
Archiv( 1/ 0)

15
Csach, Kristián, 1980- Akcionářské dohody / Kristián Csach, Bohumil Havel a kol. kolektivní monografie 2017 Praha : Wolters Kluwer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

16
Ctibor, Jiří, 1973- Franchising / Jiří Ctibor, Iva Horáčková. příručky 2017 Praha : Wolters Kluwer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

17
Dimitriadis, Grigorios, 1972- Introduction to nonlinear aeroelasticity / Grigorios Dimitriadis. monografie 2017 Hoboken ;Chichester, West Sussex, UK : Wiley, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Fandi, Ghaeth Intelligent distribution systems with dispersed electricity generation = Inteligentní distribuční systémy s rozptýlenou výrobou elektrické energie : doctoral thesis / Ghaeth Fandi ; supervi disertace 2017 Fakulta elektrotechnická . katedra elektroenergetiky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Fišer, Jakub Example- based rendering of hand-drawn content = Realistická syntéza obrazu pro ručně kreslené animace : doctoral thesis / Jakub Fišer ; supervisor Daniel Sýkora. disertace 2017 Fakulta elektrotechnická . katedra počítačové grafiky a interakce Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Frénod, Emmanuel Two-scale approach to oscillatory singularly perturbed transport equations / by Emmanuel Frénod. monografie 2017 Cham : Springer International Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

21
Ftorek, Jozef, 1973- Manipulace a propaganda : na pozadí současné informační války / Jozef Ftorek. monografie 2017 Praha : Grada, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

22
Garlík, Bohumír, 1943- Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách / Bohumír Garlík. učebnice 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 17/ 2)

23
Gašparík Jozef Železniční doprava : technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí / Jozef Gašparík, Jiří Kolář. učebnice 2017 Praha : Grada Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FD( 7/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

24
Gogocì, Jurìj Georgìjovyč, 1961- Nanomaterials handbook / edited by Yury Gogotsi. příručky 2017 Boca Raton ;London ;New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

25
Halaška, Jiří, 1956- Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru V / autoři: Jiří Halaška, Rebeka Ralbovská a kol. sborníky 2017 Praha : ČVUT v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 4/ 3)

Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo