Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201712* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Year/Author (ascending)
Sort options: Author/Year(d) Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 3 - 22 of 624  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
3
Juckeland, Guido OpenACC for programmers : concepts and strategies / edited by Sunita Chandrasekaran, Guido Juckeland. monografie 2018 Boston ;Columbus ;New York ;Dubai ;London ;Paris ;Delhi ; : Addison-Wesley :, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

4
Young, Richard R., 1946- Railway security : protecting against manmade and natural disasters / Richard R. Young, Gary A. Gordon, and Jeremy F. Plant. monografie 2018 London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Abdullajeva, Zhypargul Nano- and biomaterials : compaunds, properties, characterization and applications / Zhypargul Abdullaeva. monografie 2017 Weinheim : Wiley-VCH, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

6
Andrews, John Energy science : principles, technologies, and impacts / John Andrews and Nick Jelley. monografie 2017 Oxford : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

7
Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services 2017 : MobiSys’17 : proceedings of the 15th Annual international conference on mobile systems, applications, and services ; June 19-23, 2017, Niagara Falls, NY, USA. sborníky konferencí 2017 New York : ACM, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Bartlová, Milena, 1958- Co bylo Československo? : kulturní konstrukce státní identity / Milena Bartlová a kol. monografie 2017 V Praze : UMPRUM, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

9
Bažant, Zdeněk P., 1937- Probabilistic mechanics of quasibrittle structures : strength, lifetime, and size effect / Zdenek P. Bazant, Jia-Liang Le. monografie 2017 Cambridge : Cambridge University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

10
Beníčková, Marie Muzikoterapie a edukace / Marie Beníčková. příručky 2017 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

11
Bortel, Radoslav Coherence analysis with applications on brain and muscular signals = Koherenční analýza s aplikací na mozkové a svalové signály / Radoslav Bortel. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

12
Brůhová, Klára, 1985- Praha nepostavená : vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole / Klára Brůhová. monografie 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

13
Brunec, Jan, 1987- Google analytics / Jan Brunec. příručky 2017 Praha : Grada Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 2)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

14
Butta, Mattia, 1980- New materials for fluxgate sensors = Nové materiály pro senzory fluxgate / Mattia Butta. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

15
Csach, Kristián, 1980- Akcionářské dohody / Kristián Csach, Bohumil Havel a kol. kolektivní monografie 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

16
Ctibor, Jiří, 1973- Franchising / Jiří Ctibor, Iva Horáčková. příručky 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

17
Dimitriadis, Grigorios, 1972- Introduction to nonlinear aeroelasticity / Grigorios Dimitriadis. monografie 2017 Hoboken ;Chichester, West Sussex, UK : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Fandi, Ghaeth Inteligentní distribuční systémy s rozptýlenou výrobou elektrické energie disertace 2017 Fakulta elektrotechnická . katedra elektroenergetiky Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

19
Fišer, Jakub Realistická syntéza obrazu pro ručně kreslené animace disertace 2017 Fakulta elektrotechnická . katedra počítačové grafiky a interakce Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Frénod, Emmanuel Two-scale approach to oscillatory singularly perturbed transport equations / by Emmanuel Frénod. monografie 2017 Cham : Springer International Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

21
Ftorek, Jozef, 1973- Manipulace a propaganda : na pozadí současné informační války / Jozef Ftorek. monografie 2017 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

22
Garlík, Bohumír, 1943- Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách / Bohumír Garlík. učebnice 2017 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 17/ 2)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo