ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     

Výsledky dotazu W-Datum zpřírůstk= 201712* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se
Řazeno podle: Rok, potom Autor
Záznamy 16 - 35 z 624
Previous Page   Next Page

#16
Franchising / Jiří Ctibor, Iva Horáčková.

#17
Introduction to nonlinear aeroelasticity / Grigorios Dimitriadis.

#18
Intelligent distribution systems with dispersed electricity generation = Inteligentní distribuční systémy s rozptýlenou výrobou elektrické energie : doctoral thesis / Ghaeth Fandi ; supervi

#19
Example- based rendering of hand-drawn content = Realistická syntéza obrazu pro ručně kreslené animace : doctoral thesis / Jakub Fišer ; supervisor Daniel Sýkora.

#20
Two-scale approach to oscillatory singularly perturbed transport equations / by Emmanuel Frénod.

#21
Manipulace a propaganda : na pozadí současné informační války / Jozef Ftorek.

#22
Technická zařízení budov : elektrická instalace v budovách / Bohumír Garlík.

#23
Železniční doprava : technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí / Jozef Gašparík, Jiří Kolář.

#24
Nanomaterials handbook / edited by Yury Gogotsi.

#25
Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru V / autoři: Jiří Halaška, Rebeka Ralbovská a kol.

#26
Differentiating between types of tumor cells by statistical analysis of their images = Rozlišování typů nádorových buněk statistickou analýzou jejich obrazu / Kateřina Helisová.

#27
Architekt svitajúcich časov : Blažej Félix Bulla / Peter Huba, Peter Kubica.

#28
Distributed algorithms for wireless physical layer network coding self-organisation in cloud communication networks = Distribuované algoritmy pro organizaci bezdrátového síťového kódování

#29
ICSE’17 : proceedings of the 39th International conference on software engineering ; May 20-28, 2017, Buenos Aires, Argentina.

#30
Mechanika 2017 : proceedings of the 22th International Scientific Conference : 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology ... [et al.].

#31
Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček.

#32
Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa : formování a hierarchie veřejného prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989-2016 = Spatial architecture c

#33
Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945) : struktura, správa, lidé / Milena Josefovičová.

#34
Socialist architecture - the reappearing act / Srdjan Jovanovic Weiss with a series of photographs by Armin Linke.

#35
Makroekonomie / Václav Jurečka a kolektiv.

Previous Page Next Page

Vybrané záznamy
Zobrazit vybrané  |  Uložit/Odeslat
Přidat do schránky  |  Uložit na server

Celý soubor vyhledaných záznamů
Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit
Zpřesnit  |  Filtrovat

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze