ALEPH Mobile Logo

Vyhledávání | Pokročilé vyhledávání | Prohlížení
Historie | Schránka | Uživatel
     


Předchozí dotazy


Rešeršní dotaz Poč. záznamů
Sl.-formát= ct 10
W-Datum zpřírůstk= 201712* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se 624
W-Datum zpřírůstk= 201712* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se 624

ČVUT ALEPH mobile.
Použito řešení by Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping.

Standardní verze