Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 21040 and W-Virtual field Z30= fs not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 597  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Prange, Lisa 44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache / Lisa Prange monografie 1993 Ismaning : Max Hueber Verlag, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

2
Juránková, Vladimíra 222 cvičení z anglické mluvnice s klíčem / Vladimíra Juránková, Eva Sládková. monografie 1994 Brno : MC nakladatelství, Global holdings
Central CTU Library( 9/ 0)

3
Acklam, Richard, 1960- Advanced gold : coursebook / Richard Acklam with Sally Burgess. učebnice 2001 Harlow : Longman, Global holdings
Central CTU Library( 20/ 0)

4
Hewings, Martin Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English / Martin Hewings. učebnice 2006 Cambridge : Cambridge University Press, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 2)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 1)

5
Hewings, Martin Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. monografie 1999 Cambridge : Cambridge University Press, Global holdings
Central CTU Library( 19/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

6
Foley, Mark Advanced learner’s grammar : a self-study reference & practice book with answers / Mark Foley & Diane Hall. učebnice 2006 Harlow : Longman, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

7
Nekovářová, Alena, 1961- Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat / Alena Nekovářová, Dominique Fliegler. učebnice 2003 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

8
Nekovářová, Alena, 1961- Alltagssprache Deutsch - neu : 30 moderních konverzačních témat / Alena Nekovářová, Dominique Fliegler. učebnice 2009 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

9
Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta (Praha, Česko) Alma mater : revue pro vysoké školy. časopisy 1990 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 0)

10
Nicholas, Sinclair American Czech joke book / Sinclair Nicholas ; [ilustroval Jan Tuhý ; překlad do češtiny Karel Čermák]. příručky 2002 [Čelákovice] : W.D. Publications, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

11
Lowi, Theodore J., 1931- American Government : Freedom and Power / Theodore J. Lowi, Benjamin Ginsberg monografie 1994 New York : W.W. Norton, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

12
Karousos, George American Regional Cooking for 8 or 50 / George Karousos, Bradley J. Ware, Theodore H. Karousos monografie 1993 New York : Wiley-Academy, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

13
Tryml, Sergej Anglická frázová slovesa, předložky a příslovce / [Sergěj Tryml]. monografie 2001 Praha : Svoboda, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

14
Malinová, Libuše Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník = English-Czech and Czech-English dictionary of electrical engineering and electronics / sestavil autorský kolektiv slovníky 1985 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)

15
Hynek, Jiří, 1972- Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology / Jiří Hy monografie 2000 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

16
Fronek, Josef, 1936- Anglicko-český, česko-anglický slovník = [English-Czech, Czech-English Dictionary] / Josef Fronek. slovníky 1998 Praha : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 19/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 3/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

17
Bočánková, Milena, 1938- Anglicko-český česko-anglický slovník Evropské unie / Milena Bočánková, Miroslav Kalina. slovníky 2005 Praha : EKOPRESS, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

18
Bláha, Karel, Anglicko-český chemický slovník / K. Bláha slovníky 1988 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

19
Adam, J. H. Anglicko-český ekonomický slovník s výkladem a výslovností / J. H. Adam slovníky 1995 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Chromá, Marta, 1958- Anglicko-český právnický slovník = English-czech law dictionary / Marta Chromá slovníky 1995 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo