Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 21040 and W-Virtual field Z30= fs not W-format= kp; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 597  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Malá, Zdena Česky krok za krokem 2 : pracovní sešit 11-20 / Zdena Malá ; Martin Hron. učebnice 2016 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

2
Holá, Lída, 1959- Čeština expres 3 : [úroveň] A2/1 : [anglická verze] / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2014 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

3
Holá, Lída, 1959- Češskij jazyk ekspress 3 = Čeština expres 3 : priloženije = příloha / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2014 Praha : Akropolis (Filip Tomáš), Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

4
Malá, Zdena Česky krok za krokem 2 : pracovní sešit 1-10 / Zdena Malá. učebnice 2012 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

5
Drmlová, Dana, Německy s úsměvem - nově / Dana Drmlová ... [et al.]. učebnice 2011 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 20/ 3)
Faculty of Transportation S...( 12/ 3)

6
Holá, Lída, 1959- Čeština expres 2 = Czech express 2 : příloha = appendix / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

7
Holá, Lída, 1959- Čeština expres 2 : [úroveň] A1/2 : [anglická verze] / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

8
Holá, Lída, 1959- Čeština expres 1 = Czech express 1 : příloha = appendix / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis (Filip Tomáš), Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

9
Holá, Lída, 1959- Čeština expres 1 : [úroveň] A1/1 : [anglická verze] / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis (Filip Tomáš), Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

10
Holá, Lída, 1959- Češskij jazyk ekspress 2 = Čeština expres 2 : priloženije = příloha / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis (Filip Tomáš), Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

11
Holá, Lída, 1959- Češskij jazyk ekspress 1 = Čeština expres 1 : priloženije = příloha / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2011 Praha : Akropolis (Filip Tomáš), Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

12
Lopuchovská, Vlasta A. Němčina kreativně, aneb, Maturita? Třeba zítra! / Vlasta A. Lopuchovská. učebnice 2009 [Brno] : MSD, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

13
Höppnerová, Věra, 1937- Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. učebnice 2009 Praha : Ekopress, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Holá, Lída, 1959- Česky krok za krokem 2 : výklad, užití a tabulky pádů, klíč ke cvičením, textová příloha, výběrový slovníček / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2009 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

15
Holá, Lída, 1959- Česky krok za krokem 2 = Czech step by step 2 = Tschechisch Schritt für Schritt 2 = Češskij šag za šagom 2 / Lída Holá, Pavla Bořilová. učebnice 2009 Praha : Akropolis, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

16
Nekovářová, Alena, 1961- Alltagssprache Deutsch - neu : 30 moderních konverzačních témat / Alena Nekovářová, Dominique Fliegler. učebnice 2009 Plzeň : Fraus, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

17

Technický slovník německo - český česko - německý. [elektronický zdroj] slovníky 2008 Brno : Lingea., Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Funk, Hermann, Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache Teilbd. 1 , Kurs- und Übungsbuch, von Hermann Funk; Christina Kuhn und Silke Demme. učebnice 2008 Berlin : Cornelsen, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

19
Hierhold, Emil, 1944- Rétorika a prezentace : 7., aktualizované vydání / Emil Hierhold ; [přeložila Iva Michňová]. monografie 2008 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 2)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 0)

20
Williams, Erica J. Presentations in English : find your voice as a presenter / Erica J. Williams. učebnice 2008 Oxford [U.K.] : Macmillan, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 5/ 1)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo