Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 21040 and W-Virtual field Z30= fs not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 597  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
Caha, Jan, 1910-1981 Anglicko-český slovník / Jan Caha, Jiří Krámský. slovníky 1982 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)

22

Anglicko-český technický slovník = English-Czech Technical Dictionary. slovníky 1992 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 27/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

23

Anglicko-český technický slovník. slovníky 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 21/ 3)
Faculty of Nuclear Science ...( 7/ 3)

24

Anglicko-český technický slovník /. slovníky 1971 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

25
Vitovský, Antonín Anglicko-český výkladový slovník softwaru / Antonín Vitovský slovníky 1996 Praha : AV Sotfware, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Corbeil, Jean-Claude, 1932- Anglicko-francouzský obrázkový slovník / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambaultová slovníky 1993 Bratislava : Gemini, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

27
Bednářová, Danuše, 1949- Angličtina : přehledná mluvnice / Danuše Bednářová. učebnice 2007 Praha : Fortuna, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 2)

28
Hoffmann, Hans G. Angličtina : 15000 slovíček ve 150 tématech / Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann ; [přeložil Petr Labuda]. učebnice 2007 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

29
Peprník, Jaroslav, 1927- Angličtina pro jazykové školy 3. / Jaroslav Peprník, Stella Nangonová, Don Sparling. monografie 1989 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

30
Zábojová, Eva Angličtina pro jazykové školy I / E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová. monografie 1981 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

31
Peprník, Jaroslav, 1927- Angličtina pro jazykové školy IV. / Jaroslav Peprník, Stella Nanagonová, D. Sparling monografie 1988 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

32
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky / Ludmila Kollmannová, Libuše Bubeníková, Alena Kopecká monografie 1991 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

33
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky / Ludmila Kollmannová, Libuše Bubeníková, Alena Kopecká. monografie 1989 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

34
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro věčné začátečníky / Ludmila Kollmannová. učebnice 2001 Praha : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 10/ 2)
Faculty of Transportation S...( 1/ 1)

35
Johnson, Keith, 1944- Approaches / Keith Johnson, Keith Morrow vysokoškolská skripta 1980 Anglie : Cambridge University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

36
Koithan, Ute Aspekte : Mittelstufe Deutsch : [Niveau B1+]. Lehrbuch 1 / von Ute Koithan ... [et al.]. učebnice 2007 Berlin : Langenscheidt, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

37
Tošovská, Denisa, 1978- Atraktivní životopis v angličtině / Denisa Tošovská. příručky 2005 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 0)
FLEXIBOOKS( 1/ 0)

38
Zettl, Erich, 1934- Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache / von Erich Zettl(Texte), Jörg Janssen und Heidrun Müller(Übungen) ; unter Mitarbeit von Ber monografie 1999 Ismaning : Max Hueber, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

39
Zettl, Erich, 1934- Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache / Erich Zettl, Jörg Jansen, Heidrun Müller. monografie 1987 Ismaning : Max Hueber Verlag, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 3/ 0)

40

Automatizačná technika : anglicko-německo-francúzsko-rusko- španielsko-pol’sko-maďarsko-slovenský slovník. slovníky 1975 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo