Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 61160 and W-Virtual field Z30= fd not W-format= kp; Sorted by: Year/Author (ascending)
Sort options: Author/Year(d) Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 92  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
Transport Science & Technology Congress (2007 : Transtec Prague : Transport Science & Technology Congress : 13-15 September 2007 : proceedings of international conference / [editor Mirko Novák, Kostas Goulias]. sborníky konferencí 2007 Prague : Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences ;,Santa Barbara : Unive Global holdings
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

22
Kepka, Miloslav, 1957- Management výpočtových a experimentálních metod pro vývoj spolehlivých dopravních prostředků / Miloslav Kepka. vysokoškolská skripta 2006 V Praze : Nakladatelství ČVUT, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 20/ 0)

23
Kramer, Florian Passive Sicherheit von Kraftfahrzeugen : Biomechanik - Simulation - Sicherheit im Entwicklungsprozess : mit 32 Tabellen / Florian Kramer. monografie 2006 Wiesbaden : Vieweg, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 3/ 1)

24
Miller, Tom Programujeme 3D hry v jazyce C# : [tři kompletní hry od úplných základů] / Tom Miller ; [překlad Ondřej Baše]. příručky 2006 Brno : Computer Press, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

25
Shreiner, Dave OpenGL : průvodce programátora / Dave Shreiner ... [et al.]. monografie 2006 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

26
Driving assessment 2005 27.-30. 6. 2005 : Driving assessment 2005 : proceedings of the 3rd international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Samoset Resort on the Ocean, Rockport, Maine, sborníky konferencí 2005 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

27
Novák, Mirko, Neurodynamic and neuroinformatics studies : (second book on micro-sleeps) / Novák, M. - editor. sborníky 2005 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ; Ústav informatiky AV Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 5/ 0)

28
Novák, Mirko, Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů / Novák M. ... [et al.]. monografie 2005 Praha : Ústav informatiky AV ČR, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 5/ 1)

29
Vlk, František, 1946- Elektrická zařízení motorových vozidel : [palubní síť, baterie, alternátory, startéry, zapalování, osvětlení] / František Vlk. monografie 2005 Brno : František Vlk, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

30

Seznam českých technických norem. [Díl] 5, Třídy 39-50
2005 Praha : Český normalizační institut, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

31

Seznam českých technických norem. [Díl] 7, Třídy 62-71
2005 Praha : Český normalizační institut, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

32

Seznam českých technických norem. [Díl] 9, Třídy 76-86
2005 Praha : Český normalizační institut, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

33
Kretchmar, James M., 1976- Administrace a diagnostika sítí pomocí OpenSource utilit a nástrojů / James M. Kretchmar, Libor Dostálek ; [překlad Jiří Veselský]. příručky 2004 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 1)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

34
Lee, Wei Meng .NET Compact Framework pocket guide / Wei-Meng Lee. monografie 2004 Sebastopol, CA : O’Reilly, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 1)

35
Walnum, Clayton, 1951- Programujeme grafiku v Microsoft Direct3D / Clayton Walnum. monografie 2004 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

36
Žára, Jiří, Moderní počítačová grafika / Jiří Žára ... [et al.]. příručky 2004 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 1)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 4/ 0)

37

Česká technika = Czech technical university. monografie 2004 V Praze : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Archive( 2/ 0)

38
Fernando, Randima The Cg tutorial : the definitive guide to programmable real-time graphics / Randima Fernando, Mark J. Kilgard. monografie 2003 Boston : Addison-Wesley, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

39
Larminie, James Electric vehicle technology explained / James Larminie, John Lowry. monografie 2003 Chichester : John Wiley & Sons, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

40
Prosise, Jeff Programování v Microsoft .NET : webové aplikace v .NET Framework, C# a ASP .NET / Jeff Prosise. monografie 2003 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 10/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo