Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 61160 and W-Virtual field Z30= fd not W-format= kp; Sorted by: Author/Title
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a) Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 92  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
First, Jiří, 1941- Energetická analýza pozemní dopravy : systémy přeměny energií / Jiří First. monografie 2014 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

22
Flanagan, David JavaScript : kompletní průvodce / David Flanagan ; [přeložil Pavel Kelča]. monografie 1998 Praha : Computer Press,


23
Goss, David Principles of human resource management / David Goss monografie 1994 London : Routledge, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

24
Graham, Harold Thomas, 1918-1988 Human resources management / H. T. Graham, R. Bennett monografie 1989 London : Pitman, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

25
Greenwood, N. N. Chemie prvků / N. N. Greenwood, A. Earnshaw. monografie 1993 Praha : Informatorium, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

26
Had, Miloslav Evropská společenství : první pilíř evropské unie / Miloslav Had, Luděk Urban. monografie 1997 Praha : Ústav mezinárodních vztahů, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

27
Halvorson, Michael, 1963- Microsoft Visual Basic .Net : krok za krokem / Michael Halvorson ; [překlad Jan Pokorný]. příručky 2002 Praha : Mobil Media, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

28
Hisrich, Robert D., 1944- založení a řízení nového podniku / R. D. Hisrich, M.P. Peters. monografie 1996 Praha : Victoria, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

29
Horák, Vladimír Angličtina pro piloty VFR / Vladimír Horák. učebnice 1996 Praha : Premisa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 4/ 2)

30
Hurst, Bernice Encyklopedie komunikačních technik / Bernice Hurst. monografie 1994 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

31
International conference on driver behaviour and training 2007 : Driver behaviour and training. Vol III / edited by Lisa Dorn. sborníky konferencí 2008 Aldershot ;Burlington : Ashgate, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

32
Jančík, Luděk, 1941- Části a mechanismy strojů : bakalářské studium / Luděk Jančík, Jiří Zýma. vysokoškolská skripta 1996 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 31/ 2)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

33
Käppler, Wolf Dieter Smart driver training simulation : save money. prevent / Wolf Dieter Käppler. monografie 2008 Berlin : Springer, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

34
Kavan, Michal, 1953- Projektový management inovací / Michal Kavan. vysokoškolská skripta 2007 Praha : Nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 21/ 1)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

35
Kent, Jeffrey A. 1952- Visual C# 2005 - bez předchozích znalostí : průvodce pro samouky / Jeff Kent ; [překlad Petr Dokoupil]. monografie 2007 Brno : Computer Press, Global holdings
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 11/ 0)

36
Kepka, Miloslav, 1957- Management výpočtových a experimentálních metod pro vývoj spolehlivých dopravních prostředků / Miloslav Kepka. vysokoškolská skripta 2006 V Praze : Nakladatelství ČVUT, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 20/ 0)

37
Khelerová, Vladimíra, 1961- Komunikační dovednosti manažera / Vladimíra Khelerová monografie 1995 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 7/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

38
Král, Jaroslav, 1935- Informační systémy : Specifikace, realizace, provoz / Jaroslav Král monografie 1998 Praha : Science, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

39
Král, Richard, Amsterodamská smlouva / [sestavili a přeložili Richard Král a kolektiv]. monografie 1998 Praha : Delegace Evropské komise v České republice, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

40
Kramer, Florian Passive Sicherheit von Kraftfahrzeugen : Biomechanik - Simulation - Sicherheit im Entwicklungsprozess : mit 32 Tabellen / Florian Kramer. monografie 2006 Wiesbaden : Vieweg, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 3/ 1)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo