Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 61160 and W-Virtual field Z30= fd not W-format= kp; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 92  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
First, Jiří, 1941- Energetická analýza pozemní dopravy : systémy přeměny energií / Jiří First. monografie 2014 V Praze : České vysoké učení technické, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

2
Stanton, Neville, Human factors methods : a practical guide for engineering and design / by Neville A. Stanton ... [et al.]. monografie 2013 Burlington : Ashgate, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

3
Štědroň, Bohumír, Mezinárodní marketing a informační technologie : vybrané kapitoly / Bohumír Štědroň ... [et al.]. monografie 2011 Praha : Wolters Kluwer Česká republika, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 5/ 0)

4
Driving assessment 2011 27.-30. 6. 2011 : Driving assessment 2011 : proceedings of the 6th international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Resort at Squaw Creek, Olympic Valley - Lake sborníky konferencí 2011 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

5
Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.- Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi / Tomáš Sedláček. monografie 2009 Praha : 65. pole, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

6
Driving assessment 2009 22.-25. 6. 2009 : Driving assessment 2009 : proceedings of the 5th international driving symposium of human factors in driver assessment, training and vehicle design : Big sky Resort, Big Sky, Montana, USA, June 22 sborníky konferencí 2009 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

7
Wahlberg, Anders Af Driver behaviour and accident research methodology : unresolved problems / Anders Af Wahlberg. monografie 2009 Farnham : Ashgate, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

8
Käppler, Wolf Dieter Smart driver training simulation : save money. prevent / Wolf Dieter Käppler. monografie 2008 Berlin : Springer, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

9
Möller, Tomas Akenine, 1971- Real-time rendering / Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman. monografie 2008 Wellesley : A. K. Peters, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

10
Schraagen, Jan Maarten Naturalistic decision making and macrocognition / edited by Jan Maarten Schraagen ... [et al.]. monografie 2008 Aldershot : Ashgate, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

11
Sharp, John, 1964- Microsoft Visual C# 2008 : krok za krokem / John Sharp ; [z anglického originálu ... přeložili Lukáš Krejčí, Jaroslav Černý]. příručky 2008 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

12
Nguyen, Hubert. GPU gems 3 / edited by Hubert Nguyen. sborníky 2008 Upper Saddle River : Addison-Wesley, Global holdings
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

13
International conference on driver behaviour and training 2007 : Driver behaviour and training. Vol III / edited by Lisa Dorn. sborníky konferencí 2008 Aldershot ;Burlington : Ashgate, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

14
DCI&I 2008 DCI&I 2008 : Driver Car Interaction & Interface 2008 : proceedings of the international conference : Prague, 17-18 December 2008 / editor P. Bouchner ; co-editor M. Novak. sborníky konferencí 2008 Prague : Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

15
Mareš, Amadeo 1001 tipů a triků pro C# / Amadeo Mareš. příručky 2008 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

16
Kent, Jeffrey A. 1952- Visual C# 2005 - bez předchozích znalostí : průvodce pro samouky / Jeff Kent ; [překlad Petr Dokoupil]. monografie 2007 Brno : Computer Press, Global holdings
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 11/ 0)

17
Transport Science & Technology Congress (2007 : Transtec Prague : Transport Science & Technology Congress : 13-15 September 2007 : proceedings of international conference / [editor Mirko Novák, Kostas Goulias]. sborníky konferencí 2007 Prague : Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences ;,Santa Barbara : Unive Global holdings
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

18
Kavan, Michal, 1953- Projektový management inovací / Michal Kavan. vysokoškolská skripta 2007 Praha : Nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 21/ 1)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

19
Kubec, Jaroslav, 1931- Křižovatka tří moří : vodní koridor Dunaj-Odra-Labe = Meeting of three seas : water corridor Danube-Oder-Elbe / Jaroslav Kubec, Josef Podzimek. monografie 2007 [Praha : Your ARTillery, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

20
Driving assessment 2007 Stevenson, USA : Driving assessment 2007 : proceedings of the 4th international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Skamania Lodge, Stevenson, Washington, USA, J sborníky konferencí 2007 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo