Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 61160 and W-Virtual field Z30= fd not W-format= kp; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 92  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Baker, Michael John, 1935- Marketing : Theory and Practice / Michael J. Baker ... [et al.]. monografie 1983 London : Macmillan, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

2
Bayer, Jürgen C# 2005 : velká kniha řešení / Jürgen Bayer. monografie 2007 Brno : Computer Press, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

3
Blyton, Paul Reassessing human resource management / Paul Blyton, Peter Turnbull monografie 1992 London : SAGE, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

4
Brown, David An Introduction to Object-Oriented Analysis : objects in plain english / David Brown monografie 1997 New York : John Wiley,


5
Brož, Václav, 1932- Aerodynamika vysokých rychlostí / Václav Brož. vysokoškolská skripta 1995 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 4)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

6
Carnegie, Dale, 1888-1955 Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání : Rychlá a snadná cesta k efektivnímu vyjadřování / Dale Carnegie monografie 1990 Praha : b.v., Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

7
Chan, Ching-Yao Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems / Ching-Yao Chan. monografie 2000 Warrendale : Society of Automotive Engineers, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

8
Coleman, Ron, 1941- 525 způsobů jak se stát lepším manažerem / Ron Coleman, Giles Barrie. monografie 1995 Praha : Management Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

9
DCI&I 2008 DCI&I 2008 : Driver Car Interaction & Interface 2008 : proceedings of the international conference : Prague, 17-18 December 2008 / editor P. Bouchner ; co-editor M. Novak. sborníky konferencí 2008 Prague : Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

10
Dole, Charles E. 1916- Flight theory for pilots / Charles E. Dole. monografie 1989 Englewood : Jeppesen Sanderson,


11
Driving assessment 2005 27.-30. 6. 2005 : Driving assessment 2005 : proceedings of the 3rd international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Samoset Resort on the Ocean, Rockport, Maine, sborníky konferencí 2005 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

12
Driving assessment 2007 Stevenson, USA : Driving assessment 2007 : proceedings of the 4th international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Skamania Lodge, Stevenson, Washington, USA, J sborníky konferencí 2007 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

13
Driving assessment 2009 22.-25. 6. 2009 : Driving assessment 2009 : proceedings of the 5th international driving symposium of human factors in driver assessment, training and vehicle design : Big sky Resort, Big Sky, Montana, USA, June 22 sborníky konferencí 2009 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

14
Driving assessment 2011 27.-30. 6. 2011 : Driving assessment 2011 : proceedings of the 6th international driving symposium on human factors in driver assessment, training, and vehicle design : Resort at Squaw Creek, Olympic Valley - Lake sborníky konferencí 2011 Iowa City : University of Iowa, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

15
Dvořák, Rudolf, 1943 prosinec 4.- Matematické metody v aerodynamice / Rudolf Dvořák, Karel Kozel. vysokoškolská skripta 1992 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 1)
Faculty of Transportation S...( 1/ 1)

16
Ehrenborg, Jöns Přesvědčivé vystupování : 50 originálních námětů jak zapůsobit na posluchače / Jons Ehrenborg, John Mattock. monografie 1993 Praha : Management Press, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

17
Faber, Josef, 1935- Elektroencefalografie a psychofyziologie / Josef Faber monografie 2001 Praha : ISV, Global holdings
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

18
Fernando, Randima The Cg tutorial : the definitive guide to programmable real-time graphics / Randima Fernando, Mark J. Kilgard. monografie 2003 Boston : Addison-Wesley, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

19
Fialová, Helena, 1939- Základy makroekonomiky / Helena Fialová. vysokoškolská skripta 2001 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 44/ 0)
Faculty of Transportation S...( 7/ 0)

20
Fialová, Helena, 1939- Základy mikroekonomiky / Helena Fialová, Oldřich Starý. vysokoškolská skripta 1996 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 53/ 0)
Faculty of Transportation S...( 8/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo