Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Year/Author (ascending)
Sort options: Author/Year(d) Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 5 - 24 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
5
Lukas, Jiří, 1951- Pražské veduty 18. století = Prague vedute of the 18th century / Jiří Lukas, Miroslava Přikrylová ; překlad do anglického jazyka Lucie Kasíková. monografie 2017 [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

6
Nulíček, Michal GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. právní předpisy 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

7
Prague Embedded Systems Workshop 2017 : PESW 2017 : proceedings of the 5th Prague embedded systems workshop ; June 29-30, 2017, Roztoky u Prahy, Czech Republic. sborníky konferencí 2017 In Prague : CTU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8

Návrat života do historických center měst : stavební kniha 2017 / kolektiv autorů. sborníky 2017 Praha : Informační centrum ČKAIT, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

9
Estrada, Ernesto, 1966- The structure of complex networks : theory and applications / Ernesto Estrada. monografie 2016 Oxford : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

10
Goodfellow, Ian Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. monografie 2016 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Global holdings
Central CTU Library( 14/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 2)

11
Karmakar, Nemai Chandra, 1963- Chipless RFID sensors / Nemai Chandra Karmakar, Emran Md Amin, Jhantu Kumar Saha. monografie 2016 Hoboken : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

12
Knobloch, Iva, Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu / Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). monografie 2016 Praha : Nakladatelství Academia, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

13
Kolíbal, Zdeněk, Roboty a robotizované výrobní technologie / Zdeněk Kolíbal a kolektiv. monografie 2016 Brno : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

14
Levický, Dušan Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí / Dušan Levický. monografie 2016 Košice : Elfa, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 1)

15
Mikki, Said M., 1979- New foundations for applied electromagnetics : the spatial structure of fields / Said M Mikki, Yahia Antar. monografie 2016 Boston ;London : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

16
Siciliano, Bruno, Springer handbook of robotics / Bruno Siciliano, Oussama Khatib (Eds.). příručky 2016 Berlin ;Heidelberg : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

17
Vítek, Jan Historie předpjatého betonu / Jan Vítek. monografie 2016 Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKA Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)

18
Burda, Karel Úvod do kryptografie / Karel Burda. monografie 2015 Brno : Akademické nakladatelství CERM, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 1)

19
Estrada, Ernesto, 1966- A first course in network theory / Ernesto Estrada and Philip A. Knight. monografie 2015 Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Schantz, Hans The art and science of ultrawideband antennas / Hans Schantz. monografie 2015 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

21
Perret, Etienne, 1979- Radio frequency identification and sensors : from RFID to chipless RFID / Etienne Perret. monografie 2014 London : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Wolf, Paul R., 1934-2002 Elements of photogrammetry with application in GIS / Paul R. Wolf, Bon A. DeWitt, Benjamin E. Wilkinson. monografie 2014 New York : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Habel, Jiří, Světlo a osvětlování / Jiří Habel ... [et al.]. monografie 2013 Praha : FCC Public, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

24
Estrada, Ernesto, Network science : complexity in nature and technology / Ernesto Estrada, Maria Fox, Desmond J. Higham, Gian-Luca Oppo, Editors. monografie 2010 London ;Dordrecht ;Heidelberg ;New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo