Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
Kusch, Eugen Mexiko im Bild / Eugen Kusch. monografie 1968 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Kusch, Eugen Indien im Bild / Eugen Kusch. monografie 1959 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Landsman, Klaas Foundations of quantum theory. / Klaas Landsman. monografie 2017 New York ;Berlin ;Heidelberg : Springer , Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

24
Levický, Dušan Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí / Dušan Levický. monografie 2016 Košice : Elfa, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 1)

25
Lifšic, Michail Aleksandrovič, 1905-1983 Krize modernismu / Michail Alexandrovič Lifšic, Lidia Jakovlevna Rejngardtová ; z rus. orig. přel. Věra Jungmannová, Vladimír Dostál. monografie 1975 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Lukas, Jiří, 1951- Pražské veduty 18. století = Prague vedute of the 18th century / Jiří Lukas, Miroslava Přikrylová ; překlad do anglického jazyka Lucie Kasíková. monografie 2017 [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

27
Marpurgo-Tagliabue, Guido Současná estetika / Guido Marpurgo-Tagliabue monografie 1985 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

28
Mikki, Said M., 1979- New foundations for applied electromagnetics : the spatial structure of fields / Said M Mikki, Yahia Antar. monografie 2016 Boston ;London : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

29
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2008 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 36/ 15)

30
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2001 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 43/ 6)

31
Nulíček, Michal GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. právní předpisy 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

32
Perret, Etienne, 1979- Radio frequency identification and sensors : from RFID to chipless RFID / Etienne Perret. monografie 2014 London : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

33
Pěta, Milan, 1973- Mechanika tekutin : sbírka příkladů / Milan Pěta. vysokoškolská skripta 2005 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 40/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

34
Pierce, John Robinson, 1910- An introduction to information theory : symbols, signals and noise / John R. Pierce monografie 1980 New York : Dover Publications, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

35
Pilař, Zdeněk, 1921-2002 Akty a akty / knihu zostavili a texty napísali Zdeněk Pilař a Jan Řezáč. monografie 1968 Bratislava : Tatran, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

36
Prague Embedded Systems Workshop 2017 : PESW 2017 : proceedings of the 5th Prague embedded systems workshop ; June 29-30, 2017, Roztoky u Prahy, Czech Republic. sborníky konferencí 2017 In Prague : CTU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

37
Schantz, Hans The art and science of ultrawideband antennas / Hans Schantz. monografie 2015 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

38
Siblík, Jiří, Raffael : kresby / úvod napsal a uspořádal Jiří Siblík. monografie 1974 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

39
Siciliano, Bruno, Springer handbook of robotics / Bruno Siciliano, Oussama Khatib (Eds.). příručky 2016 Berlin ;Heidelberg : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

40
Székely, András, 1942-2012 Peinture espagnole / András Székely ; Trad. du hongrois par Kató Vargyas. monografie 1972 Budapest : Corvina, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo