Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Year/Author (ascending)
Sort options: Author/Year(d) Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 28 - 46 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   No Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
28
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2008 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 36/ 16)

29
Pěta, Milan, 1973- Mechanika tekutin : sbírka příkladů / Milan Pěta. vysokoškolská skripta 2005 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 40/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

30
Chew, Weng Cho, Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics / Weng Cho Chew, Jian-Ming Jin, Eric Michielssen, Jiming Song, eds. monografie 2001 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

31
Kraus, John Daniel, Antennas for all applications / John Daniel Kraus ... [et al.]. monografie 2001 Boston : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

32
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2001 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 43/ 6)

33
Heisler, Heinz Advanced engine technology / Heinz Heisler. monografie 1995 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 1)

34
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky : klíč, slovník / Ludmila Kollmannová. učebnice 1994 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

35
Haus, Hermann A., 1925-2003 Electromagnetic fields and energy / Hermann A. Haus. monografie 1989 Englewood Cliffs : Prentice-Hall International, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

36
Marpurgo-Tagliabue, Guido Současná estetika / Guido Marpurgo-Tagliabue monografie 1985 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

37
Pierce, John Robinson, 1910- An introduction to information theory : symbols, signals and noise / John R. Pierce monografie 1980 New York : Dover Publications, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

38
Lifšic, Michail Aleksandrovič, 1905-1983 Krize modernismu / Michail Alexandrovič Lifšic, Lidia Jakovlevna Rejngardtová ; z rus. orig. přel. Věra Jungmannová, Vladimír Dostál. monografie 1975 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

39
Siblík, Jiří, Raffael : kresby / úvod napsal a uspořádal Jiří Siblík. monografie 1974 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

40
Székely, András, 1942-2012 Peinture espagnole / András Székely ; Trad. du hongrois par Kató Vargyas. monografie 1972 Budapest : Corvina, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

41
Tausk, Petr, 1927-1988 Praktická fotografie / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Petra Tauska ; redigovali Otto Levinský a Antonín Stránský. příručky 1972 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

42
Kusch, Eugen Mexiko im Bild / Eugen Kusch. monografie 1968 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

43
Pilař, Zdeněk, 1921-2002 Akty a akty / knihu zostavili a texty napísali Zdeněk Pilař a Jan Řezáč. monografie 1968 Bratislava : Tatran, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

44
Volek, Jaroslav, 1923-1989 Základy obecné teorie umění / [Jaroslav Volek ; Tomáš Štraus: Teória ako metóda kritického myslenia o umení, doslov]. monografie 1968 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

45
Kusch, Eugen Indien im Bild / Eugen Kusch. monografie 1959 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

46
Courbet, Gustave, 1819-1877 Dokumenty / Gustave Courbet [a jeho přátelé] ; z franc. orig. přel. Věra Smetanová ; doslov Genese courbetovského realismu naps. a obr. část uspoř. Miroslav Míčko. monografie 1958 Praha : SNKLHU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

Previous Page No Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo