Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Albert, Jim, 1953- Bayesian computation with R / Jim Albert. monografie 2009 New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

2
Burda, Karel Úvod do kryptografie / Karel Burda. monografie 2015 Brno : Akademické nakladatelství CERM, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 1)

3
Chew, Weng Cho, Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics / Weng Cho Chew, Jian-Ming Jin, Eric Michielssen, Jiming Song, eds. monografie 2001 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

4
Courbet, Gustave, 1819-1877 Dokumenty / Gustave Courbet [a jeho přátelé] ; z franc. orig. přel. Věra Smetanová ; doslov Genese courbetovského realismu naps. a obr. část uspoř. Miroslav Míčko. monografie 1958 Praha : SNKLHU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

5
Diestel, Reinhard, 1959- Graph theory / Reinhard Diestel. příručky 2017 Heidelberg : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

6
Dupal, Jan, 1955- Mechanika stochastických systémů / Jan Dupal. monografie 2008 V Plzni : Západočeská univerzita, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

7
Estrada, Ernesto, 1966- The structure of complex networks : theory and applications / Ernesto Estrada. monografie 2016 Oxford : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Estrada, Ernesto, 1966- A first course in network theory / Ernesto Estrada and Philip A. Knight. monografie 2015 Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

9
Estrada, Ernesto, Network science : complexity in nature and technology / Ernesto Estrada, Maria Fox, Desmond J. Higham, Gian-Luca Oppo, Editors. monografie 2010 London ;Dordrecht ;Heidelberg ;New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

10
Garche, Jürgen Lead-acid batteries for future aotomobiles / edited by Jürgen Garche, Eckhard Karden, Patrick T. Moseley, David A.J. Rand. monografie 2017 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

11
Goodfellow, Ian Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. monografie 2016 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Global holdings
Central CTU Library( 14/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 2)

12
Habel, Jiří, Světlo a osvětlování / Jiří Habel ... [et al.]. monografie 2013 Praha : FCC Public, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

13
Haus, Hermann A., 1925-2003 Electromagnetic fields and energy / Hermann A. Haus. monografie 1989 Englewood Cliffs : Prentice-Hall International, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Heisler, Heinz Advanced engine technology / Heinz Heisler. monografie 1995 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 1)

15
Horník, Pavel Forest fires and their overcoming bakalářské práce 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství . katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

16
Karmakar, Nemai Chandra, 1963- Chipless RFID sensors / Nemai Chandra Karmakar, Emran Md Amin, Jhantu Kumar Saha. monografie 2016 Hoboken : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

17
Knobloch, Iva, Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu / Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). monografie 2016 Praha : Nakladatelství Academia, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

18
Kolíbal, Zdeněk, Roboty a robotizované výrobní technologie / Zdeněk Kolíbal a kolektiv. monografie 2016 Brno : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

19
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky : klíč, slovník / Ludmila Kollmannová. učebnice 1994 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

20
Kraus, John Daniel, Antennas for all applications / John Daniel Kraus ... [et al.]. monografie 2001 Boston : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo