Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 28 - 46 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   No Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
28
Mikki, Said M., 1979- New foundations for applied electromagnetics : the spatial structure of fields / Said M Mikki, Yahia Antar. monografie 2016 Boston ;London : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

29
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2008 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 36/ 15)

30
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2001 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 43/ 6)

31
Nulíček, Michal GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. právní předpisy 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

32
Perret, Etienne, 1979- Radio frequency identification and sensors : from RFID to chipless RFID / Etienne Perret. monografie 2014 London : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

33
Pěta, Milan, 1973- Mechanika tekutin : sbírka příkladů / Milan Pěta. vysokoškolská skripta 2005 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 40/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

34
Pierce, John Robinson, 1910- An introduction to information theory : symbols, signals and noise / John R. Pierce monografie 1980 New York : Dover Publications, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

35
Pilař, Zdeněk, 1921-2002 Akty a akty / knihu zostavili a texty napísali Zdeněk Pilař a Jan Řezáč. monografie 1968 Bratislava : Tatran, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

36
Prague Embedded Systems Workshop 2017 : PESW 2017 : proceedings of the 5th Prague embedded systems workshop ; June 29-30, 2017, Roztoky u Prahy, Czech Republic. sborníky konferencí 2017 In Prague : CTU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

37
Schantz, Hans The art and science of ultrawideband antennas / Hans Schantz. monografie 2015 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

38
Siblík, Jiří, Raffael : kresby / úvod napsal a uspořádal Jiří Siblík. monografie 1974 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

39
Siciliano, Bruno, Springer handbook of robotics / Bruno Siciliano, Oussama Khatib (Eds.). příručky 2016 Berlin ;Heidelberg : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

40
Székely, András, 1942-2012 Peinture espagnole / András Székely ; Trad. du hongrois par Kató Vargyas. monografie 1972 Budapest : Corvina, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

41
Tausk, Petr, 1927-1988 Praktická fotografie / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Petra Tauska ; redigovali Otto Levinský a Antonín Stránský. příručky 1972 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

42
Vítek, Jan Historie předpjatého betonu / Jan Vítek. monografie 2016 Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKA Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)

43
Vojtěch, Dalibor, 1971- Materiály a jejich mezní stavy / Dalibor Vojtěch. monografie 2010 Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Global holdings
Central CTU Library( 9/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

44
Volek, Jaroslav, 1923-1989 Základy obecné teorie umění / [Jaroslav Volek ; Tomáš Štraus: Teória ako metóda kritického myslenia o umení, doslov]. monografie 1968 Praha : SPN, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

45
Wolf, Paul R., 1934-2002 Elements of photogrammetry with application in GIS / Paul R. Wolf, Bon A. DeWitt, Benjamin E. Wilkinson. monografie 2014 New York : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

46

Návrat života do historických center měst : stavební kniha 2017 / kolektiv autorů. sborníky 2017 Praha : Informační centrum ČKAIT, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

Previous Page No Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo