Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Author/Year (descending)
Sort options:  Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 11 - 30 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
11
Goodfellow, Ian Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. monografie 2016 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Global holdings
Central CTU Library( 14/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 2)

12
Habel, Jiří, Světlo a osvětlování / Jiří Habel ... [et al.]. monografie 2013 Praha : FCC Public, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

13
Haus, Hermann A., 1925-2003 Electromagnetic fields and energy / Hermann A. Haus. monografie 1989 Englewood Cliffs : Prentice-Hall International, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Heisler, Heinz Advanced engine technology / Heinz Heisler. monografie 1995 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 1)

15
Horník, Pavel Forest fires and their overcoming bakalářské práce 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství . katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

16
Karmakar, Nemai Chandra, 1963- Chipless RFID sensors / Nemai Chandra Karmakar, Emran Md Amin, Jhantu Kumar Saha. monografie 2016 Hoboken : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

17
Knobloch, Iva, Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu / Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). monografie 2016 Praha : Nakladatelství Academia, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

18
Kolíbal, Zdeněk, Roboty a robotizované výrobní technologie / Zdeněk Kolíbal a kolektiv. monografie 2016 Brno : Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

19
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky : klíč, slovník / Ludmila Kollmannová. učebnice 1994 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

20
Kraus, John Daniel, Antennas for all applications / John Daniel Kraus ... [et al.]. monografie 2001 Boston : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

21
Kusch, Eugen Mexiko im Bild / Eugen Kusch. monografie 1968 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

22
Kusch, Eugen Indien im Bild / Eugen Kusch. monografie 1959 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Landsman, Klaas Foundations of quantum theory. / Klaas Landsman. monografie 2017 New York ;Berlin ;Heidelberg : Springer , Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

24
Levický, Dušan Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí / Dušan Levický. monografie 2016 Košice : Elfa, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 1)

25
Lifšic, Michail Aleksandrovič, 1905-1983 Krize modernismu / Michail Alexandrovič Lifšic, Lidia Jakovlevna Rejngardtová ; z rus. orig. přel. Věra Jungmannová, Vladimír Dostál. monografie 1975 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Lukas, Jiří, 1951- Pražské veduty 18. století = Prague vedute of the 18th century / Jiří Lukas, Miroslava Přikrylová ; překlad do anglického jazyka Lucie Kasíková. monografie 2017 [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

27
Marpurgo-Tagliabue, Guido Současná estetika / Guido Marpurgo-Tagliabue monografie 1985 Praha : Odeon, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

28
Mikki, Said M., 1979- New foundations for applied electromagnetics : the spatial structure of fields / Said M Mikki, Yahia Antar. monografie 2016 Boston ;London : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

29
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2008 Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 36/ 15)

30
Nožička, Jiří, 1961- Základy termomechaniky / Jiří Nožička. vysokoškolská skripta 2001 Praha : ČVUT, Global holdings
Central CTU Library( 43/ 6)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo