České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
System Message Nejdříve si vyberte záznamy, prosím.
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 201707* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Název, potom Rok
Možnosti řazení: Autor/Rok(s)Rok(v)/AutorAutor/Název Název/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 12 - 31 z 46    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
12
Wolf, Paul R., 1934-2002 Elements of photogrammetry with application in GIS / Paul R. Wolf, Bon A. DeWitt, Benjamin E. Wilkinson. monografie 2014 New York : McGraw - Hill, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Chew, Weng Cho, 1953- Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics / Weng Cho Chew, Jian-Ming Jin, Eric Michielssen, Jiming Song, eds. monografie 2001 Boston : Artech House, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Estrada, Ernesto, 1966- A first course in network theory / Ernesto Estrada and Philip A. Knight. monografie 2015 Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Landsman, Klaas Foundations of quantum theory. / Klaas Landsman. monografie 2017 New York ;Berlin ;Heidelberg : Springer , Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

16
Nulíček, Michal GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. právní předpisy 2017 Praha : Wolters Kluwer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
Archiv( 1/ 0)

17
Diestel, Reinhard, 1959- Graph theory / Reinhard Diestel. příručky 2017 Heidelberg : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Vítek, Jan Historie předpjatého betonu / Jan Vítek. monografie 2016 Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKA Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 8/ 0)

19
Kusch, Eugen Indien im Bild / Eugen Kusch. monografie 1959 Nürnberg : Hans Carl, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Pierce, John Robinson, 1910- An introduction to information theory : symbols, signals and noise / John R. Pierce monografie 1980 New York : Dover Publications, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)
UK - knihovna FJFI( 1/ 1)

21
Lifšic, Michail Aleksandrovič, 1905-1983 Krize modernismu / Michail Alexandrovič Lifšic, Lidia Jakovlevna Rejngardtová ; z rus. orig. přel. Věra Jungmannová, Vladimír Dostál. monografie 1975 Praha : Odeon, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

22
Levický, Dušan Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí / Dušan Levický. monografie 2016 Košice : Elfa, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 1)

23
Garche, Jürgen Lead-acid batteries for future aotomobiles / edited by Jürgen Garche, Eckhard Karden, Patrick T. Moseley, David A.J. Rand. monografie 2017 Amsterdam : Elsevier, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

24
Horník, Pavel Lesní požáry a jejich zdolávání : bakalářská práce = Forest fires and their overcoming / Pavel Horník ; vedoucí bakalářské práce Pavel Šimek. bakalářské práce 2017 Fakulta biomedicínského inženýrství . katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 1/ 0)

25
Vojtěch, Dalibor, 1971- Materiály a jejich mezní stavy / Dalibor Vojtěch. monografie 2010 Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 9/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

26
Dupal, Jan, 1955- Mechanika stochastických systémů / Jan Dupal. monografie 2008 V Plzni : Západočeská univerzita, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FJFI( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

27
Pěta, Milan, 1973- Mechanika tekutin : sbírka příkladů / Milan Pěta. vysokoškolská skripta 2005 Praha : ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 40/ 1)
UK - knihovna FJFI( 1/ 1)

28
Kusch, Eugen Mexiko im Bild / Eugen Kusch. monografie 1968 Nürnberg : Hans Carl, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

29

Návrat života do historických center měst : stavební kniha 2017 / kolektiv autorů. sborníky 2017 Praha : Informační centrum ČKAIT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

30
Estrada, Ernesto, 1966- Network science : complexity in nature and technology / Ernesto Estrada, Maria Fox, Desmond J. Higham, Gian-Luca Oppo, Editors. monografie 2010 London ;Dordrecht ;Heidelberg ;New York : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

31
Mikki, Said M., 1979- New foundations for applied electromagnetics : the spatial structure of fields / Said M Mikki, Yahia Antar. monografie 2016 Boston ;London : Artech House, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
Aleph logo