Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Inventory date= 201707* and W-Virtual field Z30= dkd not W-format= se; Sorted by: Title/Year (descending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d) Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 46  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Heisler, Heinz Advanced engine technology / Heinz Heisler. monografie 1995 Amsterdam : Elsevier, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 1)

2
Pilař, Zdeněk, 1921-2002 Akty a akty / knihu zostavili a texty napísali Zdeněk Pilař a Jan Řezáč. monografie 1968 Bratislava : Tatran, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Kollmannová, Ludmila, 1921- Angličtina pro samouky : klíč, slovník / Ludmila Kollmannová. učebnice 1994 Voznice : Leda, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

4
Kraus, John Daniel, Antennas for all applications / John Daniel Kraus ... [et al.]. monografie 2001 Boston : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

5
Schantz, Hans The art and science of ultrawideband antennas / Hans Schantz. monografie 2015 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

6
Albert, Jim, 1953- Bayesian computation with R / Jim Albert. monografie 2009 New York : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

7
Karmakar, Nemai Chandra, 1963- Chipless RFID sensors / Nemai Chandra Karmakar, Emran Md Amin, Jhantu Kumar Saha. monografie 2016 Hoboken : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Goodfellow, Ian Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. monografie 2016 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Global holdings
Central CTU Library( 16/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 2/ 2)

9
Knobloch, Iva, Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu / Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). monografie 2016 Praha : Nakladatelství Academia, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

10
Courbet, Gustave, 1819-1877 Dokumenty / Gustave Courbet [a jeho přátelé] ; z franc. orig. přel. Věra Smetanová ; doslov Genese courbetovského realismu naps. a obr. část uspoř. Miroslav Míčko. monografie 1958 Praha : SNKLHU, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

11
Haus, Hermann A., 1925-2003 Electromagnetic fields and energy / Hermann A. Haus. monografie 1989 Englewood Cliffs : Prentice-Hall International, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

12
Wolf, Paul R., 1934-2002 Elements of photogrammetry with application in GIS / Paul R. Wolf, Bon A. DeWitt, Benjamin E. Wilkinson. monografie 2014 New York : McGraw - Hill, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

13
Chew, Weng Cho, Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics / Weng Cho Chew, Jian-Ming Jin, Eric Michielssen, Jiming Song, eds. monografie 2001 Boston : Artech House, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

14
Estrada, Ernesto, 1966- A first course in network theory / Ernesto Estrada and Philip A. Knight. monografie 2015 Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

15
Landsman, Klaas Foundations of quantum theory. / Klaas Landsman. monografie 2017 New York ;Berlin ;Heidelberg : Springer , Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

16
Nulíček, Michal GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů / Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek. právní předpisy 2017 Praha : Wolters Kluwer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)
Archive( 1/ 0)

17
Diestel, Reinhard, 1959- Graph theory / Reinhard Diestel. příručky 2017 Heidelberg : Springer, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

18
Vítek, Jan Historie předpjatého betonu / Jan Vítek. monografie 2016 Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKA Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)

19
Kusch, Eugen Indien im Bild / Eugen Kusch. monografie 1959 Nürnberg : Hans Carl, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

20
Pierce, John Robinson, 1910- An introduction to information theory : symbols, signals and noise / John R. Pierce monografie 1980 New York : Dover Publications, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 1)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo