České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Virtuální pole Z= 11260 and W-Virtuální pole Z= fsv not Sl.-formát= kp; Není řazeno
 

Záznamy 1 - 20 z 950    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Haverbeke, Marijn, 1980- Eloquent JavaScript : a modern introduction to programming / by Marijn Haverbeke. příručky 2015 San Francisco : No Starch Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

2
Welling, Luke, 1972- Mistrovství PHP a MySQL / Luke Welling, Laura Thomson ; překlad Ondřej Baše. příručky 2017 Brno : Computer Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

3
Přikrylová, Jana, 1951- Marketingová komunikace není pouze reklama / Jana Nagyová. příručky 1999 Praha : VOX, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Radvan, Michal, 1978- Zdanění majetku v Evropě / Michal Radvan. monografie 2007 Praha : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Bušina, Filip, 1976- Personální management ve stavebnictví : problém člověka ve stavebnictví / Filip Bušina. monografie 2014 Praha : Wolters Kluwer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6
Žižka, Jan, 1954 březen 18.- Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Jan Žižka. monografie 2016 Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)

7
Šíma, Josef Ekonomický přístup k životnímu prostředí / Josef Šíma (ed.). monografie 2005 Praha : Dokořán, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Poláček, Bohumil, 1967- Posudek znalce a podnik / Bohumil Poláček, Jan Attl. monografie 2006 Praha : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Schneiderová Heralová, Renáta, 1972- Užitek stavebního díla v udržitelném rozvoji : doporučení soudního znalce / Renáta Schneiderová Heralová, Václav Kupilík. příručky 2009 V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Pavlásek, Vlastimil Veřejné finance / Vlastimil Pavlásek. učebnice 1999 Praha : FinEco, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Beran, Václav, 1939- Management udržitelného rozvoje životního cyklu regionů a jejich staveb (2001) : výběr z publikační činnosti řešitelů VZ č. 6/MŠMT za rok 2001 = Management of sustainable live cycle sborníky 2001 v Praze : České vysoké učení technické, Stavební fakulta, Katedra ekonomiky a řízení v Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Tomek, Aleš, 1948- Řízení úspěšnosti stavebních firem a dodavatelských stavebních projektů / Aleš Tomek. monografie 2009 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Šiman, Josef, 1948- Financování podnikatelských subjektů : teorie pro praxi / Josef Šiman, Petr Petera. monografie 2010 V Praze : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Malý, Josef, 1958- Oceňování průmyslového vlastnictví : nové přístupy / Josef Malý. monografie 2007 V Praze : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Šauer, Petr Náklady na ochranu životního prostředí : pojetí, efektivnost a optimalizace / Petr Šauer, Antonín Dvořák, Erik Geuss, Jaroslav Klusák, Jaromír Kovář, Aleš Lisa, Marcela Medková, Ja monografie 2005 Praha : Oeconomica, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Lang, Helmut Management : trendy a teorie / Helmut Lang ; z německého originálu Neue Theorie des Management und der Betriebswirtschaft přeložila Olga Kupec, Zuzana Maňasová. učebnice 2007 V Praze : C.H. Beck, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
De Neufville, Richard, 1939- Systems planning and design : case studies in modelling, optimization, and evaluation / edited by Richard De Neufville, David Marks. monografie 1974 Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Suriñach Caralt, Jordi, 1961- Knowledge externalities, innovation clusters and regional development / edited by Jordi Suriñach, Rosina Moreno and Esther Vayá. sborníky 2007 Cheltenham : Edward Elgar, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Kuda, František, 1954- Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území / [autoři František Kuda, Irena Smolová]. monografie 2007 Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Kadeřábková, Anna, 1965- Růst, stabilita a konkurenceschopnost III : Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice / Anna Kadeřábková a kol. sborníky 2007 Praha : Linde, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo