České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: W-Datum zpřírůstk= 202101* and W-Virtuální pole Z= dkd not Sl.-formát= se; Řazeno podle: Rok, potom Autor
Možnosti řazení: Autor/Rok(s) Rok(v)/AutorAutor/NázevNázev/Rok (s)Rok(s)/Název

Záznamy 1 - 20 z 65    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Ross, Hans-Leo Safety for future transport and mobility. / Hans-Leo Ross. monografie 2021 Cham, Switzerland : Springer Nature, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

2
Vymětalová, Veronika, 1966- Biologie pro biomedicínské inženýrství : laboratorní cvičení / Veronika Vymětalová. vysokoškolská skripta 2021 V Praze : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FBMI( 31/ 2)

3
Alves, José F. Nonuniformly hyperbolic attractors : geometric and probabilistic aspects / José F. Alves. monografie 2020 Cham : Springer International Publishing :, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Bartlett, Jonathan 1977- Electronics for beginners : a practical introduction to schematics, circuits, and microcontrollers / Jonathan Bartlett. monografie 2020 [Berkeley, California?] : Apress, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Bošanský, Michal Efficient parallel computing on heterogeneous systems in structural mechanics : doctoral thesis = Efektivní paralelní výpočty na heterogenních systémech ve stavební mechanice  / Michal B disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra mechaniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6
Bowring, Jacky Landscape architecture criticism / Jacky Bowring. monografie 2020 London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Bradley, Tai-Danae, Topology : a categorical approach / Tai-Danae Bradley, Tyler Bryson, John Terilla. monografie 2020 Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

8
Bůžek, Matěj Analýza výpočtových metod cementobetonových vozovek  : disertační práce = Analysis of calculation methods of cement - concrete pavements / Matěj Bůžek. disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra silničních staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Čápová, Kristýna, 1987- Use of optical fibres for deformation monitoring in geotechnics : doctoral thesis = Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice  / Kristýna Čápová. disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra geotechniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Celler, Věra Konstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzy  : disertační práce = Constitutive modeling of wood using microscopic analysis / Věra Celler. disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra mechaniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Dederová Kohoutková, Alžběta Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách : efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky  : disertační práce = Indoor air disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra technických zařízení budov Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

12
Dove, Caroline Radical housing : designing multigenerational + co-living housing for all / Caroline Dove. monografie 2020 London : RIBA Publishing, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Fang, Chuanglin, China’s urban agglomerations / Chuanglin Fang, Danlin Yu. monografie 2020 Beijing : Science Press ;Singapore : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

14
Fialová, Markéta Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie  : disertační práce = Non-invasive methods of stabiliza disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra konstrukcí pozemních staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Forrest, Jeffrey Yi-Lin, 1959- Managerial decision making : a holistic approach / Jeffrey Yi-Lin Forrest, Jeananne Nicholls, Kurt Schimmel, Sifeng Liu. monografie 2020 Cham : Springer, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Hlobilová, Adéla Reliability-based desing optimization using approximation techniques : doctoral thesis = Vícekriteriální spolehlivostní optimalizace využívající aproximační techniky  / Adéla Hlobilo disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra mechaniky Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17
Holý, Milan, 1987- Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC  : disertační práce = Optimization of timber-UHPC composite bridges / Milan Holý. disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra betonových a zděných konstrukcí Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

18
Horowitz, Paul, 1942- The art of electronics : the x chapters / Paul Horowitz, Winfield Hill. monografie 2020 New York : Cambridge University Press, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

19
Konvalinka, Adam, 1988- Využití betonového recyklátu při výrobě asfaltocementového betonu (ACB) : disertační práce = Use of recycled concrete for production of asphalt and cement composite (ACC) / Adam Konv disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra technologie staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Kubát, Jan Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP  : disertační práce = Non-invasive methods of stabilization and strengthening of compressed m disertace 2020 Stavební fakulta . Katedra konstrukcí pozemních staveb Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
 

Filtruj výsledky: (X)

Aleph logo