České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: Sl.-předmět.hesla= urbanismus; Není řazeno
 

Záznamy 1 - 20 z 841    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
Zobrazit 1
Ring, Kristien Urban living : Strategien für das zukünftige Wohnen = Strategies for the future / herausgegeben von Kristien Ring ; in cooperation with Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin. monografie 2015 Berlin : Jovis, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 2
Schittich, Christian, 1956- Urbanes wohnen : best of detail = Urban housing / edited by Christian Schittich. monografie 2017 München : Institut für internationale Architektur-Dokumentation, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 3
Sidorová, Milota, 1986- Jak navrhnout férově sdílené město? : 8 krátkých příběhů z každodenního života založených na férovém urbanismu a městotvorném designu / autorský kolektiv: Milota Sidorová, Zd příručky 2016 Praha : Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ve spolupráci s WPS Prague, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

Zobrazit 4
Folkmanová, Kateřina Územní analýza města Jirkova zaměřená na kvalitu života a obytného prostředí na území Sídliště - střed [elektronický zdroj] bakalářské práce 2016 Fakulta stavební . katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

Zobrazit 5
Klimeš, Ondřej České Budějovice - rozvoj centra za nádražím [elektronický zdroj] diplomové práce 2016 Fakulta stavební . katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

Zobrazit 6
Wlazlo, Martin Komplexní územní analýza obce Údlice [elektronický zdroj] bakalářské práce 2016 Fakulta stavební . katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

Zobrazit 7
Zilcher, Rostislav Rozvojový potenciál centrální části města Oseka u Duchcova [elektronický zdroj] bakalářské práce 2016 Fakulta stavební . katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

Zobrazit 8
Štefl, Jan Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb [elektronický zdroj] bakalářské práce 2016 Fakulta dopravní . ústav aplikované informatiky v dopravě Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

Zobrazit 9
Petrů, Eva Praha - Letňany. Centrální část přestavby postindustriálního území Avia. [elektronický zdroj] diplomové práce 2016 Fakulta stavební . katedra urbanismu a územního plánování Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 0)

Zobrazit 10
Hubáček, Petr Automobilita v klidu a městské prostředí / Petr Hubáček. monografie 2016 V Brně : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 2/ 0)

Zobrazit 11

Automobil, architektura a město = Automobile, architecture, and the city. monografie 2016 Praha : Zlatý řez, občanské sdružení, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna FD( 1/ 0)

Zobrazit 12
Hlaváček, Michal, 1951- Vize pro Škoda Auto a město Mladá Boleslav ve 3. tisíciletí = Vision for Škoda Auto company and the town of Mladá Boleslav in the 3rd millenium : almanach vybraných prací ateliéru ATV3-A monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 13
Mongin, Olivier, 1951- Urbánní situace : město v čase globalizace / Olivier Mongin ; z francouzského originálu La condition urbaine: Laville à ĺheure de la mondialisation ...přeložila Edita Wolf. monografie 2017 Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

Zobrazit 14

Návrat života do historických center měst : stavební kniha 2017 / kolektiv autorů. sborníky 2017 Praha : Informační centrum ČKAIT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)
UK - knihovna FD( 1/ 0)

Zobrazit 15
Přestavba a regenerace sídel a krajiny (konference) (2016 : Přestavba a regenerace sídel a krajiny : sborník z konference AUÚP, Litoměřice 6.-7.10.2016. sborníky konferencí 2017 Brno : Ústav územního rozvoje, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 16

Venkov, architektura I. sborníky konferencí 2017 [Praha] : Nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 17
Pražský ústav památkové péče Staletá Praha. časopisy 1965 Praha : Orbis, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

Zobrazit 18
Kohout, Michal, 1964- Dům - domov - domácnost : [bydlení v souvislostech] = House - home - household : [housing in context] / Michal Kohout. monografie 2016 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
Archiv( 1/ 0)

Zobrazit 19
Jehlík, Jan, 1959- Kauzální vazby v urbánním prostředí a jejich přirozené střety = Causal relations in urban environment and their natural conflicts / Jan Jehlík. monografie 2016 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
Archiv( 1/ 0)

Zobrazit 20
Kristek, Jan, 1983- Od chaosu k novému řádu : počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně = From chaos to a new order : the beginnings of institutionalized rese monografie 2015 Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
Aleph logo