České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
  Vybrané záznamy:  Zobrazit vybrané  |  Uložit/odeslat  |  Vytvořit podmnožinu  |  Přidat do schránky  |  Uložit na server  
  Celý soubor vyhledaných záznamů:  Vybrat vše  |  Zrušit označení  |  Ohodnotit  |  Zpřesnit  |  Filtrovat  

Výsledky dotazu: Sl.-předmět.hesla= architektura; Není řazeno
 

Záznamy 1 - 20 z 4463    
 
 
(maximální počet zobrazených a seřazených záznamů je 5000) No Previous Page   Next Page
#
Autor Název Forma Rok Nakladatel Jednotky Umístění
1
Schleger, Eduard, 1941- Jak se vymýšlí architektura? / shromáždil, pročetl a sestavil Eduard Schleger. monografie 2018 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 11/ 0)

2
Urban, Max, 1882-1959 Barrandov. monografie 1941 Praha : Společnost architektů, Globální knihovní jednotky
Archiv( 1/ 0)

3
Klokočka, Jiří, 1951- Návrh, výzkum, škola : habilitační práce = Design, research, teaching / Petr Hlaváček. habilitační práce 2016
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

4
Imramovská, Martina Hledání identity : analýza současné situace profese krajinářské architektury v České republice : disertační práce / Martina Imramovská ; vedoucí práce Henry W.A. Hanson. disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

5
Melková, Pavla, 1964- Humanistická role architektury v současné společnosti : doktorská disertační práce / Pavla Melková ; školitel Jan Jehlík. disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

6
Pavlíček, Jiří, 1979- Architectural optimization tool for sustainable design : dissertation thesis / Jiří Pavlíček ; supervisor Henri H. Achten. disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

7
Vacek, Lukáš, 1977- Identita městského prostoru a její proměny jako výsledek střetávání významů fyzického prostředí a jeho sociokulturně podmíněných (re)interpretací : disertační práce = The ide disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

8
Schwippel, Jindřich, 1935- Věčné Lužany : s úplnými vzpomínkami Jakuba Obrovského na poslední léta života Josefa Hlávky / Jindřich Schwippel. monografie 2017 Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

9
Daďa, Jaroslav, 1974- Moderní intervence v historické architektuře v díle Jaroslava Fragnera a Carlo Scarpy : disertační práce = Modern interventions in historical architecture in the works of Jaroslav Fragner a disertace 2017
Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

10
Loidl, Hans-Wolfgang Freiräumen : Entwerfen als Landschaftsarchitektur / Hans Loidl, Stefan Bernard. monografie 2014 Basel : Birkhäuser, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

11
Caravanasová, Ludmila, 1948- Glossary of architectural terms / Ludmila Caravanasová. vysokoškolská skripta 2018 Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 12/ 0)

12
Honzík, Karel, 1900-1966 Tvorba životního slohu : stati o architektuře a užitkové tvorbě / Karel Honzík. monografie 1947 Praha : Václav Petr, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

13
Kout, Jiří, 1981- I KOMA Module : historie vzniku a současné tendence modulární architektury / kolektiv autorů: Jiří Kout, Martin Hart, Jaroslav Sládeček, Kateřina Frejlachová, Matěj Beránek. monografie 2017 V Praze : České vysoké učení technické, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 2/ 1)

14
Potůček, Jakub, 1975- Mlékárna jako úkol hodný architekta: Rudolf Holý / autoři: Jakub Potůček, Jan Zikmund. sborníky 2016 V Praze : České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakul Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

15
Vojancová, Ilona, 1955- Soubor lidových staveb Vysočina / Ilona Vojancová, Magda Křivanová a kolektiv. monografie 2016 Na Sychrově : Národní památkový ústav, územní památková správa, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

16
Contal, Marie-Héléne Sustainable design II : vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville / Marie-Héléne Contal, Jana Revedin ; avec l’aimable contribution de Benno Albrecht et Elisa Brusegan. monografie 2011 Arles : Actes Sud, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

17

Architekt SIA : časopis československých architektů SIA. časopisy 1939 Praha : Spolek československých inženýrů, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 3/ 0)

18
Lukeš, Zdeněk, 1954- Praha na prahu moderny : velký průvodce po architektuře 1850-1900 / Zdeněk Lukeš ; fotografie Pavel Hroch. příručky 2017 V Praze : Paseka, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

19
Koucký, Roman, 1959- Metropolitní rozhovory 2012-2016 / Roman Koucký. monografie 2017 Praha : IPR, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

20
Otruba, Ivar, 1933- Hledání rajských zahrad : od Elbrusu po sloupy Héraklovy = In search of paradise gardens : from Mount Elbrus to the pillars of Hercules / Ivar Otruba, Tomáš Popelínský ; fotografie: Tomá monografie 2016 Brno : Masarykova univerzita, Globální knihovní jednotky
UK - knihovna Dejvice( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Můžete změnit zadání dotazu:
Vyberte bázi:
Aleph logo