FAQ - Často kladené dotazy

Zavření nápovědy

 • Tipy pro vyhledávání?

 • Kdo se může stát uživatelem Ústřední knihovny ČVUT?

 • Jak najdu Ústřední knihovnu ČVUT v budově NTK?

 • Jak si mohu půjčovat?

 • Kde mohu knihy vrátit?

 • Jak si mohu rezervovat knihu?

 • Kde si mohu vyzvednout rezervaci?

 • Jak si mohu rezervovat čtečku?

 • Co když nikde nevidím volbu "Požadavek"?

 • Jak zjistím stav svých požadavků?

 • Jak zruším požadavek?

 • Jak prodloužím své výpůjčky?

 • Budu upozorněn na konec výpůjční lhůty?

 • Jak to, že jsem nebyl/a emailem upozorněn/a, že mám knihu vrátit?

 • Proč nefungují některé služby katalogu i když jsem přihlášený/á?

 • Co dělat, když jsem zapomněl/a PIN?

 • Kde najdu záznamy diplomových prací?

 • Tipy pro vyhledávání? Na 
začátek

  Tip Pokud nehledáte konkrétní titul, ale dokumenty na určité téma, zkuste vyhledávat podle PSH.
  Polytematický strukturovaný heslář byl vytvořen Státní technickou knihovnou pro potřeby technických oborů.
  Nemusíte si vymýšlet klíčová slova a doufat, že se strefíte. Použijte termíny, které jsou v záznamech, a které používají knihovníci. Jaké termíny z PSH použít, můžete zjistit zde.

  Tip Pokud použijete "Ano" pro "Blízkost slov?", můžete zadat slovní spojení např. osobní počítač a systém tomu bude rozumět tak, že chcete vyhledat jen takové záznamy, které mají slovo počítač VEDLE slova osobní.

  TipV dotazu nezáleží na tom, zda použijete velká nebo malá písmena. Například zadáte-li počítač, systém najde počítač, Počítač i POČÍTAČ.

  TipPro vyhledání můžete ve svém dotazu použít logické operátory: AND a OR. Například byste mohli zadat (srdce OR srdeční) AND chirurgie, pokud byste chtěli vyhledat všechny záznamy, které obsahují slovo srdce nebo srdeční a zároveň slovo chirurgie.

  TipPoužijte znak ? pro nalezení záznamů, které obsahují části slov. Například květ? vyhledá záznamy, v nichž byla použita slova květina, květinový, květinářský atd. V jiném příkladu ?ologie umožní vyhledání záznamů, obsahujících slova antropologie, archeologie, psychologie, atd. Znak ? je také možno použít pro nalezení slov v různých pravopisech. Například pre?ident vyhledá jak záznamy se slovem president, tak prezident.


  Kdo se může stát uživatelem Ústřední knihovny ČVUT? Na 
začátek

  Uživatelem knihovny se může stát každý zaměstnanec, student ČVUT nebo veřejnost. K registraci je nutný zaměstnanecký nebo studentský průkaz ČVUT. Externí uživatelé (odborná veřejnost) potřebují občanský průkaz, na jehož základě je jim vydán průkaz uživatele knihovny.

  Uvedené skupiny uživatelů mají rozdílné podmínky v přístupu ke knihovnímu fondu a elektronickým informačním fondům ČVUT a k poskytovaným službám. Konkrétní vymezení práv a povinností skupin uživatelů stanoví Knihovní řád.

  Před první výpůjčkou uživatel v knihovně podepíše Výpůjční prohlášení, kterým stvrzuje, že souhlasí s podmínkami pro půjčování. V této knihovně si zaregistruje svůj PIN (vlastní kombinace 4 čísel), kterým si chrání svoje osobní konto. Průkaz i PIN platí ve všech pobočkách Ústřední knihovny ČVUT. Pro vypůjčování z jednotlivých poboček je třeba si nechat v každé z nich u výpůjčního pultu zaktivnit konto.

  Jak najdu Ústřední knihovnu ČVUT v budově NTK? Na 
začátek

  Do obou knihoven vstupujete stejným vchodem z parteru. Turnikety pustí všechny studenty a zaměstnance ČVUT na kartu ČVUT (modré průkazy nebo ISIC karty).
  V případě externisty bez vztahu k těmto institucím je každému návštěvníkovi vyvolávacím systémem NTK přidělen jednorázový lístek návštěvníka s omezenou platností na jeden den. Jednorázový lístek návštěvníka opravňuje k přístupu do chráněného veřejného prostoru NTK s volným výběrem fondu a do studovny časopisů. Jednorázový lístek slouží pro vstup i výstup z knihovny. Návštěvník není registrován v registrační databázi zákazníků NTK.

  Ve 2. NP najdete jeden výpůjční pult Ústřední knihovny ČVUT a druhý v 5. NP, kde je umístěn fond ve volném výběru.
  Část tohoto fondu se půjčuje mimo budovu a část je určena pouze k prezenčnímu studiu v knihovně (červená značka na hřbetu knihy).

  Jak si mohu půjčovat? Na 
začátek

  Nejdřív se musíte zaregistrovat v pobočce Ústřední knihovny, ze které si chcete půjčovat. Potřebujete k tomu kartu studenta nebo zaměstnance ČVUT, zájemci z odborné veřejnosti občanský průkaz. Při registraci si stanovíte PIN - číselný kód, který zajišt'uje ochranu vašeho uživatelského konta.

  V Ústřední knihovně v budově NTK je dvojí způsob výpůjčky:
  1) V 5. NP je fond ve volném výběru a je možné půjčovat si publikace přímo u pultu (část fondu je určena pouze k prezenčnímu studiu ve studovně). Můžete si je i předem rezervovat, pokud jsou v katalogu označené jako volné.
  2) Fond z uzavřeného skladu a čtečky ze studovny se půjčují jen prostřednictvím rezervací. Rezervované jednotky si vyzvednete u pultu ve 2. NP.

  Kde mohu knihy vrátit? Na 
začátek

  5 dní před koncem výpůjční lhůty vám přijde na e-mail upozornění.

  Vypůjčené knihy se vždy vrací do knihovny, ve které jste si je vypůjčil.

  • u pultu ve 2. NP v knihovně v Dejvicích

  • do biblioboxu u vchodu NTK 3 mimo otevírací dobu knihovny (pouze knihy půjčené v Dejvicích)

  • v lokálních knihovnách (FD, FJFI, FBMI)


  Jak si mohu rezervovat knihu? Na 
začátek

  Abyste si mohli rezervovat literaturu, musíte být registrováni v Ústřední knihovně - v kterékoliv pobočce (v knihovně Dejvice nebo v některé z lokálních knihoven).

  Pak otevřete Katalog knihoven ČVUT a přihlaste se (čárový kód vaší karty nebo přihlašovací jméno z SSU (KOSu) a PIN). Pak vyhledejte v katalogu požadovaný titul a zobrazte si "Všechny jednotky" (dole na konci každého záznamu titulu). Pokud je v katalogu kniha označená jako "Volná", můžete si ji rezervovat kliknutím na tlačítko "Požadavek" (vlevo vedle záznamu jednotky). Všímejte si údajů o umístění knihy v kolonce "Knihovna ČVUT" a stavu knihy v kolonkách "Půjčeno do" a "Doba vypůjčitelnosti". Označení "Prezenčně" znamená, že si knihu nemůžete půjčovat domů. Literatura s označením "Deponovaná" je umístěna v dílčích knihovnách kateder a ústavů a není možné ji přímo půjčovat. Literatura s označením "Kurz" je určena přednostně účastníkům příslušného kurzu a není možné si ji rezervovat.Pokud je v kolonce "Půjčeno do" uvedeno datum, kniha je do této doby vypůjčená, ale je možné si ji rezervovat.

  Oznámení o splněné rezervaci se dozvíte e-mailem, který bude zaslán na vaši školní adresu. Pokud ji nepoužíváte, zajistěte si automatické přesměrování pošty ze školní adresy na adresu soukromou.

  Požadovanou literaturu budete mít připravenou v knihovně, ve které je uložena a musíte si ji vyzvednout do 5 pracovních dnů ode dne vyřízení. Místo pro vyzvednutí knihy změnit nelze, ale můžete si nastavit datum, do kterého máte o knihu zájem.

  Rezervovat lze pouze literaturu určenou k absenční výpůjčce - v záznamu z katalogu vidíte označení "Volná" v kolonce "Půjčeno do". Najednou si můžete rezervovat 10 publikací.

  Kde si mohu vyzvednout rezervaci? Na 
začátek

  Pokud jste si ve svém uživatelském kontu vytvořil požadavek na rezervaci, přijde vám e-mail s tím, že si vaši výpůjčku můžete vyzvednout.

  Všechny rezervace se vyzvedávají u výpůjčního pultu ve 2. NP (platí pro ÚK ČVUT - Dejvice) nebo v příslušné lokální knihovně, kde jste si publikace objednal.

  otevírací doba

  Jak si mohu rezervovat čtečku? Na 
začátek

  Abyste si mohli rezervovat čtečku, musíte být registrováni v Ústřední knihovně v Dejvicích.

  Pak otevřete Katalog knihoven ČVUT a přihlaste se na své konto (čárový kód vaší karty nebo login ze SSU a PIN). Vyhledejte v katalogu požadovanou čtečku a zobrazte si "Všechny jednotky" (dole na konci každého záznamu). Pokud je v katalogu čtečka označená jako "Volná", můžete si ji rezervovat kliknutím na tlačítko "Požadavek" (vlevo vedle záznamu jednotky). Všímejte si údajů o stavu čtečky v kolonkách "Půjčeno do" a "Doba vypůjčitelnosti". Pokud je v kolonce "Půjčeno do" uvedeno datum, čtečka je do této doby vypůjčená, ale je možné si ji rezervovat.

  Oznámení o splněné rezervaci se dozvíte e-mailem.

  Požadovanou čtečku budete mít připravenou ve studovně Ústřední knihovny v Dejvicích (5.NP) a musíte si ji vyzvednout do 5 pracovních dnů ode dne oznámení o splněné rezervaci. Při rezervování si můžete nastavit datum, do kterého máte o čtečku zájem.

  Co když nikde nevidím volbu "Požadavek"? Na 
začátek

  Rezervace lze zadávat pouze pokud jste přihlášeni (čárový kód vaší karty nebo login ze SSU a PIN). Proto si ověřte, zda jste přihlášeni a nevstupovali jste do Katalogu knihoven ČVUT jako "Host".

  Požadavek je možné zadávat jen na knihy určené k absenční výpůjčce. Knihy určené k prezenčnímu studiu, knihy deponované na katedrách a knihy s označením kurz rezervovat nelze.

  Jak zjistím stav svých požadavků? Na 
začátek

  Stav svého osobního konta můžete zjistit v případě, že jste přihlášeni (čárový kód vaší karty nebo login ze SSU a PIN). V horní liště se po přihlášení objeví volba "Uživatel". Kliknutím na tuto volbu zjistíte stav svých výpůjček, data vrácení, stav vyřizování požadavku a některé další informace.  Jak zruším požadavek? Na 
začátek

  Musíte být přihlášeni v Katalogu na svůj čárový kód nebo login ze SSU a PIN. Poté na horní liště klikněte na volbu "Uživatel", dále na volbu "Požadavky na výpůjčku". Zvolte si danou knihovní jednotku, jejíž požadavek chcete zrušit. Klikněte na pořadové číslo vlevo, zobrazí se podrobnosti o požadavku, zde klikněte na volbu "Vymazat".
  Pokud jste už dostali e-mailem oznámení, že rezervovaná kniha je připravená k vypůjčení, nemůžete už požadavek zrušit sami. Pokud už rezervovanou knihu nepožadujete, oznamte to e-mailem na kontaktní adresu knihovna@cvut.cz.

  Jak prodloužím své výpůjčky? Na 
začátek

  Po přihlášení do katalogu, klikněte na menu "Uživatel" a zde na "Výpůjčky". Zobrazí se seznam knih, které máte vypůjčené. U knihy, kterou chcete prodloužit, klikněte na pořadové číslo vlevo. Zobrazí se podrobnosti o výpůjčce a zde si můžete knihu prodloužit.

  Možnost prodloužení se nenabídne, pokud má danou knihu rezervovanou jiný uživatel. Jinak počet prodloužení není omezen. Doba prodloužení výpůjčky je závislá na době vypůjčitelnosti dokumentu, maximálně však o 30 dní. To znamená, že například skripta, která si lze půjčit na celý semestr, je možné prodloužit pouze o měsíc.

  Studenti a zaměstnanci, kteří si chtějí prodloužit své výpůjčky, musí mít své osobní konto platné minimálně dalších 180 dní. Externí uživatelé musí mít pro prodlužování výpůjček své osobní konto platné minimálně dalších 30 dní.

  Pokud nemůžete své výpůjčky prodloužit z důvodů platnosti konta, obrat'te se na knihovnu (osobně nebo e-mailem).

  Budu upozorněn na konec výpůjční lhůty? Na 
začátek

  Oznámení o blížícím se konci výpůjční lhůty rozesílá knihovní systém automaticky e-mailem 5 dní před koncem výpůjční lhůty. Pokud uživatel do určeného data knihu nevrátí, přijde mu na stejnou adresu upomínka. První dvě upomínky se posílají elektronickou poštou, třetí pak doporučeně poštou klasickou.

  Knihovní systém pracuje s e-mailovými adresami přidělenými školou. Doporučujeme proto, aby zaměstnanci i studenti používali školní e-mailovou adresu, případně si ji přesměrovali na adresu soukromou. Externí uživatelé poskytují informace o své e-mailové adrese při registraci, na tuto adresu je jim pak zasíláno upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, případně upomínka.

  Jak to, že jsem nebyl/a emailem upozorněn/a, že mám knihu vrátit? Na 
začátek

  Možné důvody proč vám e-mail nepřišel:

  • Nepoužíváte adresu přidělenou školou. Doporučujeme proto, aby zaměstnanci i studenti používali školní emailovou adresu, případně si ji přesměrovali na adresu soukromou, která je funkční.

  • Přesvědčte se v knihovně, že je vaše e-mailová adresa správná. Stává se, že je v ní překlep nebo adresa neexistuje.

  • Máte přeplněnou schránku a vaše pošta se knihovně vrací.


  Proč nefungují některé služby katalogu, i když jsem přihlášený/á? Na 
začátek

  Uživatelská konta mohou být zablokována pro různé služby z několika důvodů:

  Při prodlužování:

  • Platnost vaši registrace prošla, nebo končí dříve, než by byla lhůta po prodloužení - kontaktujte knihovnu a požádejte o prodloužení.

  • Konec výpůjční lhůty je až za 30 a více dní, prodlužování je možné nejdříve 29. den před uplynutím výpůjční lhůty.

  Při rezervování:

  • Platnost vaší registrace prošla nebo je kratší než 180 dní (nejdelší možná výpůjční doba) - kontaktujte knihovnu a požádejte o prodloužení registrace.

  • Máte rezervováno více než 10 titulů.

  • Rezervujete podruhé stejný titul.

  • Ve vašich uživatelských údajích chybí e-mailová adresa - informace o připravených rezervacích odcházejí ze systému automaticky na e-mailové adresy, proto kontaktujte knihovnu a nechte si e-mail doplnit.

  Při půjčování

  • Platnost vaší registrace prošla nebo je kratší než 180 dní (nejdelší možná výpůjční doba) - knihovna registraci prodlouží.

  • Přerušili, nebo ukončili jste studium - nechte si vystavit průkaz externího uživatele.

  • Nezaplatili jste upomínky nebo ztracenou knihu - dojděte do příslušné pobočky dluh vyrovnat.

  • Na vašem kontě je v současné době půjčeno 30 titulů (10 - maximální možný počet výpůjček z jedné pobočky Ústřední knihovny).


  Co dělat, když jsem zapomněl/a PIN? Na 
začátek

  PIN si sami z webovského rozhraní měnit nemůžete.

  Navštivte některou z poboček Ústřední knihovny, kde vám u výpůjčního pultu nastaví nový PIN. Za to zaplatíte poplatek stanovený Ceníkem.

  Kde najdu záznamy diplomových prací? Na 
začátek

  Záznamy kvalifikačních prací ČVUT, tzn. bakalářských, diplomových a disertačních (zkráceně VŠKP), obhájených na ČVUT od roku 2006 jsou přístupné v samostatné bázi VŠKP. Tato báze obsahujé též informaci o tom, kde je práce uložena (na katedře nebo v knihovně).

  Záznamy kvalifikačních prací obhájených na ČVUT do roku 2006 jsou vyhledatelné v bibliografické bázi jen v případě, že je práce uložená v knihovně.

  V Digitální knihovně ČVUT jsou pak uloženy a zpřístupněny záznamy a plné texty prací v elektronické podobě.

  Zavření nápovědy

  Aleph logo