České vysoké učení technické v Praze
Katalog ÚK ČVUTKnihovny ČVUT
 
Ohodnotit soubor záznamů
W-Virtuální pole Z= 31170 and W-Virtuální pole Z= fel not Sl.-formát= kp
Zadejte slova, která chcete, aby systém hledal s vážením záznamů.
Všimněte si, že mezi jednotlivými poli je použito logické AND.

  Zrušit zadání 
Záznamy jsou hodnoceny podle vzorce, ve kterém se bere v úvahu počet výskytů slova v záznamu a váha, která byla definována pro daný přístupový soubor (například pokud se zadané slovo objevuje v názvu, bude mít větší váhu).
Aleph logo