Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 12100 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Title/Year (ascending)
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a) Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 44  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1

Automatizované systémy merania riadené mikropočítačmi monografie 1985 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

2
Smith, P. D., 1950- Blast and ballistic loading of structures / P.D. Smith, J.G. Hetherington. monografie 1994 London : Routledge, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Minihofer, Oldřich Česko-anglický slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer, Jindra Kratochvílová. slovníky 1986 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 72/ 0)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

4
Henning, Otto, 1927- Chemie ve stavebnictví / Otto Henning, Vladimír Lach. monografie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 19/ 1)

5
Soutsos, Marios Concrete durability : a practical guide to the design of durable concrete structures / edited by Marios Soutsos. monografie 2010 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

6
Voráček, Karel, 1968- FrontPage 2000 : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Karel Voráček. monografie 1999 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

7
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

8
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

9

Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with FRP bars : ACI 440.1R-06. monografie 2008 Farmington Hills : American Concrete Institute, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

10

Guide test methods for fiber-reinforced polymers (FRPs) for reinforcing or strengthening concrete structures : ACI 440.3R-04. monografie 2004 Farmington Hills : American Concrete Institute, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

11
Žižka, Jan, 1954 březen 18.- Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách / Jan Žižka. monografie 2016 Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, Global holdings
Central CTU Library( 3/ 0)

12
Jirásek, Milan, 1962- Inelastic analysis of structures / Milan Jirásek, Zdeněk P. Bažant. monografie 2002 Chichester : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 10/ 0)

13
Bareš, Richard, 1928- Kompozitní materiály / Richard A. Bareš. monografie 1988 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 55/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

14
Matyáš, Vladislav, 1929- Měřicí technika / Vladislav Matyáš, Karel Zehnula, Jiří Pála. encyklopedie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

15
Müller, Dieter, 1963- Mikroprocesorové systémy. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník / Dieter Müller monografie 1985 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

16
Krauthammer, Theodor Modern protective structures / Theodor Krauthammer. monografie
Boca Raton : CRC Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

17
Kopec, Bernard Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí : (nauka o materiálu IV) / Bernard Kopec a kolektiv. monografie 2008 Brno : CERM, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 5/ 3)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 1)

18
Minihofer, Oldřich Německo-český slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer. monografie 1989 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

19
Bernard, Jean-Michel, 1943- Od logických obvodů k mikroprocesorům I : Základy kombinačních a sekvenčních obvodů / J. M. Bernard, J. Hugon, R. Le Corvec. monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

20
Bajborodin, Jurij Vasil’jevič Osnovy lazernoj techniki / Ju. V. Bajborodin monografie 1988 Kijev : Vyšča škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo