Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 12100 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: Author/Title
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a) Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 1 - 20 of 44  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) No Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
1
Aïtcin, Pierre-Claude, 1938- Vysokohodnotný beton / Pierre-Claude Aitcin ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Bílek, Josef Krátký, Ivan Smolík]. příručky 2005 Praha : Informační centrum ČKAIT, Global holdings
Central CTU Library( 26/ 3)

2
Bajborodin, Jurij Vasil’jevič Osnovy lazernoj techniki / Ju. V. Bajborodin monografie 1988 Kijev : Vyšča škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

3
Bareš, Richard, 1928- Kompozitní materiály / Richard A. Bareš. monografie 1988 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 55/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

4
Bernard, Jean-Michel, 1943- Od logických obvodů k mikroprocesorům I : Základy kombinačních a sekvenčních obvodů / J. M. Bernard, J. Hugon, R. Le Corvec. monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

5
Broža, Petr, 1978- Programování WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža monografie 2000 Praha : Computer, Global holdings
Central CTU Library( 4/ 0)

6
Claisse, Peter A. Transport properties of concrete : measurement and applications / Peter A. Claisse. monografie 2014 Cambridge : Elsevier/Woodhead Publishing, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

7
De Schutter, Geert, Samozhutnitelný beton / Geert De Schutter ... [et al. ; překlad z angličtiny Jan Cviček]. příručky 2008 Praha : ČBS, Česká betonářská společnost ČSSI : ČBS Servis, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 2)

8
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

9
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures 2001 FRPRCS-5 : Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures : proceedings of the Fifth International Conference Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, Cambridge, sborníky konferencí 2001 London : Thomas Telford, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

10
Henning, Otto, 1927- Chemie ve stavebnictví / Otto Henning, Vladimír Lach. monografie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 19/ 1)

11
Hořejší, Jiří, 1920-1996 Statické tabulky / Jiří Hořejší, Jan Šafka. učebnice 1987 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 104/ 2)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

12
Janoš, Karel Slovník výpočetní techniky = Dictionnaire de l’informatique : francouzsko-český a česko-francouzský / Karel Janoš, Jan Laitl. slovníky 1980 Praha : Videopress, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 0)

13
Jirásek, Milan, 1962- Inelastic analysis of structures / Milan Jirásek, Zdeněk P. Bažant. monografie 2002 Chichester : Wiley, Global holdings
Central CTU Library( 10/ 0)

14
Kepka, Miroslav Slovník výpočetní techniky : rusko-český, česko-ruský / Miroslav Kepka, Vlasta Vaicová. slovníky 1981 Praha : Videopress, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

15
Kernighan, Brian W., 1942- Programovací jazyk C / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie učebnice 1988 Bratislava, Praha : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)

16
Kopec, Bernard Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí : (nauka o materiálu IV) / Bernard Kopec a kolektiv. monografie 2008 Brno : CERM, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 1)
Faculty of Nuclear Science ...( 5/ 3)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)
Faculty of Biomedical Engin...( 1/ 1)

17
Krauthammer, Theodor Modern protective structures / Theodor Krauthammer. monografie
Boca Raton : CRC Press, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

18
Krištoufek, Karel, 1927- Výpočetní a řídicí technika / Karel Krištoufek encyklopedie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 24/ 0)

19
Machačka, Ivo, 1944- Programování v jazyku Basic / Ivo Machačka, Jan Pavlů monografie 1985 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 39/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)

20
Marek, Pavel, Probabilistic assessment of structures using Monte Carlo simulation : background, exercises and software / editors Pavel Marek, Jacques Brozzetti and Milan Guštar monografie 2003 Praha : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)

No Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo