Czech Technical University in Prague
CTU CatalogueCTU Libraries
 
  Selected records:  View Selected  |  Save/Mail  |  Create Subset  |  Add to My e-Shelf  |  Save on Server  
  Whole set:  Select All  |  Deselect  |  Rank  |  Refine  |  Filter  


Results for W-Virtual field Z30= 12100 and W-Virtual field Z30= fsv not W-format= kp; Sorted by: 01---D03---D
Sort options: Author/Year(d)Year/Author(a)Author/Title(d)Title/Year(d)Year/Title(a)Title/Year(a)Year(d)/Title
Records 21 - 40 of 44  
 
 
(maximum display and sort is 5000 records) Previous Page   Next Page
#
Author Title Form Year Publisher Lib/Items Locations
21
Voráček, Karel, 1968- FrontPage 2000 : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / Karel Voráček. monografie 1999 Praha : Grada, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)

22
Smith, P. D., 1950- Blast and ballistic loading of structures / P.D. Smith, J.G. Hetherington. monografie 1994 London : Routledge, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

23
Minihofer, Oldřich Německo-český slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer. monografie 1989 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 8/ 0)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

24
Kernighan, Brian W., 1942- Programovací jazyk C / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie učebnice 1988 Bratislava, Praha : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 13/ 0)

25
Bajborodin, Jurij Vasil’jevič Osnovy lazernoj techniki / Ju. V. Bajborodin monografie 1988 Kijev : Vyšča škola, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

26
Bareš, Richard, 1928- Kompozitní materiály / Richard A. Bareš. monografie 1988 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 55/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 4/ 0)

27
Hořejší, Jiří, 1920-1996 Statické tabulky / Jiří Hořejší, Jan Šafka. učebnice 1987 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 104/ 3)
Faculty of Transportation S...( 1/ 0)

28
Minihofer, Oldřich Česko-anglický slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer, Jindra Kratochvílová. slovníky 1986 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 72/ 0)
Faculty of Transportation S...( 3/ 0)

29
Machačka, Ivo, 1944- Programování v jazyku Basic / Ivo Machačka, Jan Pavlů monografie 1985 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 39/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 2/ 0)

30
Müller, Dieter, 1963- Mikroprocesorové systémy. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník / Dieter Müller monografie 1985 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 2/ 0)

31

Automatizované systémy merania riadené mikropočítačmi monografie 1985 Bratislava : Alfa, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

32
Matyáš, Vladislav, 1929- Měřicí technika / Vladislav Matyáš, Karel Zehnula, Jiří Pála. encyklopedie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 6/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)

33
Henning, Otto, 1927- Chemie ve stavebnictví / Otto Henning, Vladimír Lach. monografie 1983 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 19/ 1)

34
Krištoufek, Karel, 1927- Výpočetní a řídicí technika / Karel Krištoufek encyklopedie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 24/ 0)

35
Škeřík, Jan Receptář pro elektrotechnika. / J. Škeřík monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

36
Nosov, Ju. R. Polovodičové nábojově vázané struktury / Ju. R. Nosov, V. A. Šilin monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

37
Bernard, Jean-Michel, 1943- Od logických obvodů k mikroprocesorům I : Základy kombinačních a sekvenčních obvodů / J. M. Bernard, J. Hugon, R. Le Corvec. monografie 1982 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 5/ 0)

38
Kepka, Miroslav Slovník výpočetní techniky : rusko-český, česko-ruský / Miroslav Kepka, Vlasta Vaicová. slovníky 1981 Praha : Videopress, Global holdings
Central CTU Library( 11/ 0)
Faculty of Nuclear Science ...( 1/ 0)
Faculty of Transportation S...( 2/ 0)

39

Programování v jazyku FORTRAN monografie 1981 Praha : SNTL, Global holdings
Central CTU Library( 12/ 0)

40

Transducer Interfacing Handbook monografie 1980 Norwood, Massachuses : Analog Devices, Global holdings
Central CTU Library( 1/ 0)

Previous Page Next Page

You can revise your search:
Select Base:
 

Filter results: (X)

Aleph logo